Số liệu thống kê

Tháng 3

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

17/06/2016 00:41 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Phuthoportal - Tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu hàng hoá quý I/2016 ước đạt 237,4 triệu USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước.


Trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 94,3% tổng kim ngạch xuất khẩu) ước đạt 223,8 triệu USD và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2015; kinh tế tư nhân đạt 13,5 triệu USD, tăng 43,5%; Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu gồm hàng dệt may ước đạt 81,8 triệu USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ; điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 79,8 triệu USD, tăng 13%; sản phẩm từ chất dẻo ước đạt 51,3 triệu USD, giảm 0,7%;...

Tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu hàng hoá quý I/2016 ước đạt 182,2  triệu USD, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 135,3 triệu USD, chiếm 74,3% và giảm 15,4% so với cùng kỳ; kinh tế tư nhân đạt 30,4 triệu USD, tăng 12,8%; kinh tế Nhà nước đạt 16,4 triệu USD, tăng 12,8%. Hàng hoá nhập khẩu chủ yếu gồm: Chất dẻo nguyên liệu ước đạt 28,6 triệu USD, giảm 17,2%; vải các loại ước đạt 27,7 triệu USD, giảm 23,7%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày ước đạt 23,6 triệu USD, tăng 2,2 lần;  hoá chất ước đạt 21,1 triệu USD, tăng 17,3%;…

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)