Số liệu thống kê

Tháng 12

Số liệu kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2015 tỉnh Phú Thọ

11/03/2016 02:47 SA

Xem cỡ chữ Email Print


Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)