Số liệu thống kê

Tháng 12

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

11/03/2016 02:48 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 1.664,7 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước. 


Trong đó, kinh tế cá thể đạt 918,7 tỷ đồng, chiếm 55,2% tổng mức và tăng 2,8%; kinh tế tư nhân đạt 587,8 tỷ đồng, chiếm 25,3% và tăng 1,1%;... Xét theo nhóm ngành, thương nghiệp là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất (82,9%) ước đạt 1.379,5 tỷ đồng, tăng 2,2%; dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 179,9 tỷ đồng, tăng 0,5%; dịch vụ khác ước đạt 105,3 tỷ đồng, tăng 1,9%.

 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)