Số liệu thống kê

Tháng 10

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

04/03/2016 09:01 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal -  Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 10/2015 ước đạt  95,3  triệu USD, tăng 0,9% so với  tháng trước. 


Trong đó, Khu vực kinh tế có Vốn đầu tư nước ngoài đạt 90 triệu USD, chiếm 94,4% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 1,1%; khu vực kinh tế Tư nhân đạt 5,3 triệu USD, chiếm 5,6% và giảm 1,8%. Thị trường xuất khẩu hàng hóa chủ yếu trong tháng gồm Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc. Trong đó, thị trường Mỹ ước đạt 25 triệu USD, chiếm 26,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; Hàn Quốc ước đạt 10,4 triệu USD, chiếm 10,9% tổng kim ngạch; thị trường Trung Quốc ước đạt 8,9 triệu USD, chiếm 9,3% tổng kim ngạch;... Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu trong tháng gồm: hàng dệt may và vải các loại ước đạt  35,8  triệu USD, chiếm 37,6% tổng  kim ngạch  xuất khẩu, so với tháng trước giảm 9,2%; điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 29,4 triệu USD, chiếm 30,9% tổng kim ngạch, tăng 0,2% so với tháng trước; sản phẩm từ chất dẻo ước đạt 21,4 triệu USD, chiếm 22,5% tổng kim ngạch, tăng 17,1%; chè đạt 1.369 tấn, giảm 7,5% về lượng;...

Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 10/2015 ước đạt 76,5  triệu USD, tăng 9,5% so với tháng trước. Trong đó: kinh tế có vốn đầu tư Nước ngoài đạt 67,3  triệu USD, chiếm 88,1% tổng kim ngạch nhập khẩu,  tăng 10,3%; kinh tế Tư nhân đạt 4,8 triệu USD, chiếm 6,2% tổng kim ngạch, tăng 6,3%; kinh tế Nhà nước đạt 4,4 triệu USD, tăng 1,2%.  Thị trường nhập khẩu hàng hoá  chủ yếu trong tháng gồm  Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản,... Trong đó, nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc ước đạt 48,6  triệu USD, chiếm 63,6% tổng kim ngạch nhập khẩu;  từ  thị trường Trung Quốc ước đạt 12,6 triệu USD, chiếm 16,4% tổng kim ngạch; từ thị trường Nhật Bản ước đạt 1,6 triệu USD, chiếm 2% tổng kim ngạch;... Hàng hoá nhập khẩu chủ yếu trong tháng gồm: Điện thoại các loại và linh kiện  ước đạt 35,3 triệu USD, chiếm 46,1% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 53,3% so với tháng trước; vải các loại ước đạt 12,1 triệu USD, chiếm 15,8% tổng kim ngạch, tăng 15,8%; chất dẻo nguyên liệu ước đạt 9,2 ngàn tấn,  trị giá 12,1 triệu USD, chiếm 15,8 tổng kim ngạch, tăng 9,4% về lượng; xơ, sợi dệt ước đạt 2 ngàn tấn, tăng 55% về lượng;...

Sau  10 tháng, tổng  kim ngạch  xuất khẩu hàng hoá  ước  đạt  781,4  triệu USD, tăng 35,2% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực có Vốn đầu tư nước ngoài đạt 737,7  triệu USD, chiếm 94,4% tổng số, tăng 42%  so  cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 679,2 triệu USD, tăng 18,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 563,1  triệu USD, chiếm 82,9% tổng số và tăng 41% so cùng kỳ.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)