Số liệu thống kê

Tháng 10

Bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

04/03/2016 08:59 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal -  Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh  tháng 10/2015  ước đạt  1.784,1  tỷ đồng, tăng  0,4%  so tháng trước.


Trong đó, khu vực kinh tế cá thể đạt 1.166,1 tỷ đồng, chiếm 65,4% tổng mức và tăng 0,5% so với tháng trước; khu vực kinh tế tư nhân đạt 431,7 tỷ đồng, chiếm 424,2%  tổng mức và  giảm  0,3%. Chia theo ngành kinh tế, thương nghiệp là ngành có tác động lớn đến tổng mức bán lẻ của tỉnh ước đạt 1.477,1  tỷ đồng, chiếm 82,8% tổng mức, tăng  0,3%  so tháng trước; khách sạn  -  nhà hàng  đạt 232,2 tỷ đồng, chiếm 13%, tăng 0,6%; dịch vụ khác đạt 74,8 tỷ đồng tăng 2%. Tính chung 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 17.500,9 tỷ đồng, tăng 9,7% so cùng kỳ. Trong đó, kinh tế cá thể đạt 9.690,6  tỷ đồng, chiếm 55,4% tổng mức, tăng 9,6%; kinh tế tư nhân đạt 6.164,8 tỷ đồng, chiếm 35,2% và tăng 10,9%;...

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)