Số liệu thống kê

Tháng 10

Sản xuất công nghiệp

04/03/2016 08:36 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal -  Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2015 trên địa bàn tỉnh giảm 4,27% so với tháng trước và tăng 9,67% so với tháng cùng kỳ năm 2014.


Cụ thể từng nhóm ngành như sau: Ngành công nghiệp khai khoáng chỉ số giảm 21,49% so với tháng trước và giảm 16,24% so với tháng cùng kỳ; trong đó: ngành khai thác quặng kim loại giảm 16,67% so với tháng trước và tăng 14,94% so với tháng cùng kỳ; ngành khai thác khai khoáng khác giảm 24,2% so tháng trước và giảm 28,23% so với tháng cùng kỳ năm trước.  Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ số giảm 3,18% so với tháng trước và tăng 11,24% so với tháng cùng kỳ năm 2014. Sản xuất giảm so với tháng trước  tập trung ở một số ngành: Sản xuất chế biến thực phẩm giảm 5,20%  (giảm 9,51% so với tháng cùng kỳ năm trước); Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 14,80% (tăng 3,04% so với tháng cùng kỳ năm trước); Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 13,71% (tăng 28,25% so với tháng cùng kỳ năm trước);  Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất giảm 8,75%  (giảm 20,57% so với tháng cùng kỳ năm trước); Sản xuất đồ uống giảm 4,59% (tăng 25,73% so với tháng cùng kỳ năm trước); Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính giảm 3,09% (tăng 88,4% so với tháng cùng kỳ năm trước);... Một số ngành sản xuất tăng so với tháng trước như: Ngành Sản xuất thiết bị điện tăng 24,4% (tăng 17,7% so với tháng cùng kỳ năm trước); ngành Sản xuất các sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác  tăng 7,55%  (tăng 26,67% so với tháng cùng kỳ năm trước); ngành Sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic tăng 8,05%  (giảm 0,69% so với tháng cùng kỳ năm trước); ngành Sản xuất xe có động cơ tăng 4,64%  (giảm 6,74% so với tháng cùng kỳ năm trước);  ngành Sản xuất trang phục tăng 1,00% (tăng 6,43% so với tháng cùng kỳ năm trước). Nhóm ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước có chỉ số giảm 2,14% so tháng trước và tăng 14,38% so với tháng cùng kỳ năm 2014; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải  giảm 1,66% so tháng trước và tăng 14,64% so với tháng cùng kỳ năm 2014.

 Sau 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 15,18% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó: ngành Công nghiệp khai khoáng giảm 12,85%; ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,23%; ngành Công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng  13,24%;  ngành Cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 12,49% so với cùng kỳ năm 2014. Một số doanh nghiệp trong ngành khai thác quặng kim loại và khai thác đá xây dựng vẫn ngừng sản xuất, đang chờ cấp phép khai thác mới. Nguồn cung cấp nguyên liệu chế biến giảm, do chè đang vào thời điểm cuối vụ. Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 10/2015 trên địa bàn tỉnh ước đạt 238,7 tỷ đồng, tăng 3,15% so với tháng trước; trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 196,1 tỷ đồng, tăng 3,94%; Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 28,8 tỷ đồng, giảm 0,10%; Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 13,7 tỷ đồng, giảm 0,90% so với tháng trước.  Trong tháng, có một số công trình đã được khởi công và dự kiến khởi công như: Hệ thống điện chiếu sáng một số xã trên địa bàn Thị xã Phú Thọ tổng vốn đầu tư 39 tỷ đồng; Xây dựng trụ sở UBND xã Vụ Quang (huyện Đoan Hùng) số vốn 3,9 tỷ đồng,  đường giao thông khu của các xã huyện Đoan Hùng 6,4 tỷ đồng; Đường giao thông các xã huyện Thanh Ba 2,3 tỷ đồng; Đường giao thông, Nhà văn hoá khu, kênh mương cứng phục vụ sản xuất nông nghiệp các xã Tình Cương, Phú Lạc huyện Cẩm Khê 10,9 tỷ đồng; Cải tạo nâng cấp Trường Mầm non Hương Nha, cải tạo đường giao thông xã Xuân Quang, xây dựng nhà văn hoá khu 4 xã Tam Cường huyện Tam Nông tổng số vốn 8 tỷ đồng.... 

Trong tháng, có một số công trình đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành như: Đường giao thông các khu xã Vân Du, Ngọc Quan và các hạng mục phụ trợ UBND các xã Quế Lâm, Ngọc Quan huyện Đoan Hùng tổng giá trị tài sản tăng thêm 2,6 tỷ đồng; khu tái  định cư  bị lún  sụt xã Ninh Dân,  đường giao thông nông thôn xã Quảng Nạp, đường tỉnh lộ 320 đi UBND xã Sơn Cương huyện Thanh Ba 53,9 tỷ đồng; cải tạo nâng cấp đường giao thông, nạo vét kè sạt lở Ngòi Cả, Ngòi Me, Chợ trung tâm xã trên địa bàn huyện Yên Lập tổng giá trị 83,7 tỷ đồng; Nâng cấp tuyến đường giao thông Xuân Quang - Tề Lễ huyện Tam Nông 4,2 tỷ đồng;...  Tính chung 10 tháng, Tổng giá trị vốn đầu tư  thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh ước thực hiện đạt 1.986 tỷ đồng, tăng 13,69% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 1.593,3 tỷ đồng, tăng 18,37%; Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 264,5 tỷ đồng, tăng 1,8%; Vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 128,2 tỷ đồng, giảm 9,05% so với cùng kỳ năm 2014.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)