Số liệu thống kê

Tháng 10

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

04/03/2016 08:34 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal -  Thu hoạch vụ Mùa 2015: Tính đến hết tháng 10/2015 toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa vụ mùa, diện tích lúa thu hoạch ước đạt 32,2 ngàn ha bằng 100% tổng diện tích gieo cấy, tăng 1,1% so với cùng vụ năm trước. Diện tích thu hoạch một số cây trồng vụ mùa khác: ngô đạt 3,9 nghìn ha, tăng 14,4%; khoai lang đạt 365,4 ha; lạc đạt 791,9 ha; đậu tương đạt 86,8 ha; đỗ đậu các loại đạt 371,4 ha; rau xanh các loại đạt 3.486,8 ha;… Theo kết quả đánh giá sơ bộ, năng suất các loại cây trồng vụ mùa năm 2015 cơ bản giữ ổn định so với vụ mùa năm trước.


Gieo trồng cây vụ Đông: Cùng với việc thu hoạch cây vụ mùa, các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai nhanh việc gieo trồng các loại cây rau, màu vụ đông 2015-2016. Đến nay, diện tích ngô vụ đông toàn tỉnh gieo trồng đạt 8.148,2 ha, bằng 94,8% cùng vụ năm trước; diện tích khoai lang vụ đông gieo trồng đạt 781,4 ha, bằng 82% cùng kỳ; diện tích rau xanh các loại vụ đông gieo trồng đạt 3.069,1 ha, tương đương cùng kỳ; diện tích đậu  tương vụ đông gieo trồng đạt 59,5 ha; diện tích lạc vụ đông gieo trồng đạt 26 ha; diện tích đỗ đậu các loại gieo trồng đạt 26,4 ha,...  Chăn nuôi và hoạt động thú y: Tình hình chăn nuôi  trong tháng  tiếp tục giữ ổn định, không có ổ dịch bệnh lớn phát sinh, sản lượng và quy mô tổng đàn gia súc, gia cầm cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của nhân dân. Hiện nay, ngành chức năng đang chỉ đạo, phối hợp với các địa phương tích cực tăng cường  công tác giám sát, kiểm soát những  loại dịch bệnh tiềm ẩn có thể bùng phát trên đàn gia súc, gia cầm khi thời tiết giao mùa. Lâm nghiệp: Tổng diện tích rừng trồng mới tập trung toàn tỉnh đến nay ước đạt 8.231,6 ha, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Sản lượng gỗ khai thác toàn tỉnh ước đạt 348,3 ngàn m3, tăng 13,1% (riêng sản lượng gỗ khai thác tháng 10/2015 ước đạt 33,3 ngàn m3); sản lượng củi khai thác ước đạt 1.164,4 ngàn ste, tương đương cùng kỳ (riêng sản lượng khai thác tháng 10/2015 ước đạt 116,4 ngàn ste). Nuôi trồng thủy sản: Tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 10,1 ngàn ha, giữ ổn định so  cùng kỳ. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác tháng 10/2015 ước đạt 2,2 ngàn tấn.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)