Số liệu thống kê

Tháng 6

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

26/08/2015 08:07 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal -  Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 404,3 triệu USD, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2014. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt cao nhất  382,6  triệu USD, chiếm 94,6% tổng kim ngạch, tăng 32,5%. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như: hàng dệt may và vải các loại trị giá 150,1  triệu USD, chiếm 37,1%, giảm 17,8%;  sản phẩm  từ chất dẻo  trị giá 113,7 triệu USD, chiếm 28,1% tổng số, tăng 8,4%;…


Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 377,4 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 300,2 triệu USD, chiếm 79,6% tổng số (tăng 36,2% so với cùng kỳ); kinh tế  tư nhân đạt 51,7  triệu USD, chiếm 13,7%  (giảm 3,1%); kinh tế nhà nước đạt 25,5 triệu USD, chiếm 6,7% (giảm 44,5%). Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong 6 tháng gồm: Kim loại thường ước đạt 4,3 ngàn tấn, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ; chất dẻo nguyên liệu ước đạt 64,1 ngàn tấn, tăng 21,7% về lượng; vải các loại trị giá 74,4 triệu USD, giảm 21,4%; hoá chất trị giá 35,1 triệu USD, giảm 30,3%; chất dẻo nguyên liệu ước đạt 64,1 ngàn tấn, tăng 21,7% về lượng;...

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)