Số liệu thống kê

Tháng 6

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp

26/08/2015 08:09 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal -  Hoạt động  sản xuất kinh doanh của  các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2015 nhìn chung ổn định và có một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp qui mô lớn chính thức đi vào hoạt động đã đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế. 


Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn do thiếu vốn sản xuất, nội lực yếu, quy mô sản xuất nhỏ, thiếu năng lực cạnh tranh, cùng với đó việc tìm thị trường đầu ra cũng gặp khó khăn, dẫn đến nhiều  doanh nghiệp phải  thu hẹp sản xuất thậm chí một số phải ngừng hoạt động có 7/17 ngành được thống kê có kết quả sản xuất 6 tháng đầu năm 2015 giảm so với cùng kỳ; 6 tháng năm 2012 giảm 5,7%; 6 tháng năm 2013 tăng 6,04%; 6 tháng năm 2014 tăng 3,52%; Chủ yếu do một số doanh nghiệp khai thác quặng kim loại và khai thác đá tạm ngừng sản xuất; Tăng cao do có thêm năng lực sản xuất mới; Không bao gồm các đơn vị trực thuộc: Chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện. 6 tháng đầu năm 2015 toàn tỉnh có 16 doanh nghiệp phải giải thể, 42 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Tính đến hết ngày 16/6/2015, toàn tỉnh  cấp đăng ký thành lập mới cho 227 doanh nghiệp tăng 1,3% so với cùng kỳ, với số vốn đăng ký 1.052 tỷ đồng tăng 15,6%;  trong đó tập trung chủ yếu ở loại hình doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn (chiếm 76,6%).

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)