Số liệu thống kê

Tháng 6

Sản xuất công nghiệp

26/08/2015 08:11 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal -  Những tháng đầu năm 2015, sản xuất Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tăng trưởng cao so với cùng kỳ, tuy nhiên chưa ổn định và thiếu đồng đều giữa các ngành, các thành phần kinh tế.


Thực chất tăng trưởng  công nghiệp 6 tháng đầu năm 2015 chủ yếu theo chiều rộng, do một số ngành có thêm doanh nghiệp qui mô sản xuất lớn đi vào hoạt động, phần lớn các ngành còn lại vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là khâu tiêu thụ sản phẩm, sản xuất giảm so với cùng kỳ.  Chỉ số sản xuất toàn ngành Công nghiệp 6 tháng đầu năm 2015 tăng 12,93% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất từ năm 2012 đến nay. Ngành công nghiệp khai khoáng sản xuất  giảm  19%6, trong đó ngành công nghiệp khai thác quặng kim loại giảm  74,83%, ngành khai khoáng khác giảm 10,12%,...  Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo sản xuất tăng 15,31%. Trong đó, một số ngành có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ năm trước gồm: ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính7; ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng hơn 5 lần; ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 51,11%; ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 24,27%; ngành dệt tăng 18,87%; ngành sản xuất xe có động cơ tăng 14,09%; ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 11,62%; ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 6,80%;... Các ngành còn lại sản xuất giảm, thậm chí giảm sâu  so cùng kỳ năm trước như:  ngành sản xuất trang phục  giảm 18,01%; ngành sản xuất thiết bị điện giảm 2,73%; ngành sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất giảm 2,36%;... Nhóm ngành công nghiệp sản xuất, phân phối điện tăng 9,42% và ngành công nghiệp cung cấp nước, thu gom, xử lý rác thải tăng 10,14%.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)