Số liệu thống kê

Tháng 6

Vốn đầu tư, thực hiện

26/08/2015 08:13 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal -  Kết quả thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 6.270,5 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, nguồn vốn trung ương quản lý ước thực hiện 615,6 tỷ đồng, tăng 26,2%; nguồn vốn địa phương quản lý ước thực hiện 1.904,3 tỷ đồng, tăng 2,8%; nguồn vốn ngoài nhà nước ước thực hiện 3.374,1 tỷ đồng, tăng 5,0%; nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước thực hiện 376,6 tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2014.


Trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2015 đã có nhiều công trình hoàn thành và dự kiến hoànthành; công trình được khởi công phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống văn hoá như: đường giao thông nông thôn; trụ sở làm việc của UBND các xã; hệ thống thuỷ lợi, trạm bơm tưới tiêu; trường học; trạm y tế; nhà văn hoá khu dân cư;...

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)