Số liệu thống kê

Tháng 6

Tăng trưởng kinh tế

26/08/2015 08:14 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal -  Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP)  6 tháng đầu năm 2015  (theo giá  so sánh năm 2010)  ước đạt  13.535,5  tỷ đồng, tăng  7,48%  so với cùng kỳ năm trước.


Trong  đó:  nhóm ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ước đạt  3.747,6  tỷ đồng, tăng 3,28%; nhóm ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 4.835,8 tỷ đồng, tăng 14,40%; nhóm ngành dịch vụ ước đạt 4.294,9 tỷ đồng, tăng 5,00%. Đây là mức tăng cao nhất trong một vài năm gần đây; với mức tăng trưởng như trên, cho  thấy tăng trưởng GRDP năm 2015 có tín hiệu khả quan hơn so với năm 2014; các ngành, các cấp, các doanh nghiệp tiếp tục tập trung thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Cơ cấu giá trị tăng thêm (theo giá hiện hành) của 6 tháng đầu năm 2015 cũng cho thấy dấu hiệu chuyển dịch tích cực của nền kinh tế; khu vực nông, lâm nghiệp và thủysản chiếm  30,45%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 36,36% và khu vực dịch vụ chiếm 33,19%.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)