Số liệu thống kê

Tháng 5

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

25/08/2015 08:46 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal -  Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu tháng 5/2014 ước đạt 69,9 triệu USD, tăng 0,8% so tháng trước; trong đó: Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 65,6 triệu USD, chiếm 93,8% tổng số và giảm 0,3% so tháng trước; khu vực kinh tế tư nhân ước đạt 4,3 triệu USD, chiếm 6,2% tổng số và tăng 21,4%.  Thị trường xuất khẩu hàng hóa chủ yếu trong tháng gồm Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Mỹ ước đạt 16,5 triệu USD, chiếm 23,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; thị trường Trung Quốc ước đạt 16,2 triệu USD, chiếm 23,1%; thị trường Hàn Quốc ước đạt 13,3 triệu USD, chiếm 19% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu chủ yếu trong tháng gồm: hàng dệt may và vải các loại ước đạt 24,9 triệu USD, chiếm 35,7% tổng giá trị và giảm 1,6% so với tháng trước; sản phẩm  từ chất dẻo ước đạt 22,1 triệu USD,  tăng 16,1% so với tháng trước; giày dép các loại trị giá ước đạt 179 ngàn USD, so với tháng trước giảm 3,2%; sản phẩm chè ước đạt 724  tấn, tăng 16,7% về lượng so với tháng trước;... 


Tính chung 5 tháng, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu  ước  đạt  347,7  triệu USD, tăng 32,1% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Kinh tế tư nhân ước đạt 17,3 triệu USD, chiếm 5% tổng kim ngạch và giảm 33,1%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 330,4 triệu USD, chiếm 95% tổng kim ngạch và tăng 39,2%.

- Kim ngạch nhập khẩu tháng 5/2015  ước đạt  61,6  triệu USD,  giảm 3,7% so tháng trước; trong đó, khu vực kinh tế tư nhân ước đạt 9,2 triệu USD, tăng 0,9%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 46,9 triệu USD, giảm 5,5%.  Thị trường nhập khẩu hàng hóa chủ yếu trong tháng gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Trong đó, nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc ước đạt 32,3 triệu USD, chiếm 52,3% tổng kim ngạch nhập khẩu; thị trường Trung Quốc ước đạt 12,4 triệu USD, chiếm 20,1%; thị trường Nhật Bản  ước đạt 2,2 triệu USD, chiếm 3,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng so với tháng trước gồm: Vải các loại ước đạt 10,1 triệu USD, giảm 14,7% so với tháng trước; Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày ước đạt 5,9 triệu USD, giảm 0,7%; Hóa chất ước đạt 4,7 triệu USD, giảm 8,1%; Chất dẻo nguyên liệu ước đạt 8 ngàn tấn, bằng 34,1 tháng trước về lượng; Xơ, sợi dệt ước đạt gần 3 nghìn tấn, tăng 3,1% về lượng;... Sau  5 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước  đạt  327,1  triệu USD, tăng 25,2% so cùng kỳ năm trước, trong đó: khu vực kinh tế Nhà nước ước đạt 25,2 triệu USD, giảm 37,1%; khu vực kinh tế Tư nhân ước đạt 45,3 triệu USD, tăng 6,2%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 256,6 triệu USD, tăng 43,8%. 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)