Số liệu thống kê

Tháng 2

Sản xuất công nghiệp

12/05/2014 19:55 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Chỉ  số  sản  xuất  công  nghiệp  trên địa  bàn  tỉnh  Phú  Thọ  tháng 02/2014 giảm 12,2% so với tháng trước,nhưng tăng 15,5% so với tháng cùng kỳ. Sản xuất giảm so với tháng trước là do trong tháng có Tết Nguyên đán thời gian nghỉ tết  kéo  dài ảnh  hưởng tới kết  quả sản  xuất,  mặt  khác  một  số  ngành  sản  xuất mang tính mùa vụ bị tác độngcủa thời tiếtrét đậm, rét hại kéo dàinên sản lượng giảm mạnh.


 Nhóm ngành công nghiệp khai khoáng: Chỉ số sản xuất giảm 17% so với tháng trước,nhưng tăng 32% so với tháng cùng kỳ. Nguyên nhân sản xuất giảm so với tháng trước là do các doanh nghiệp khai thácquặng kim loại tạm ngừng sản xuất vì chưaký được hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp trong ngành khai thác đất, đá, cát sỏi có sản lượng đạt thấp do nghỉ tết. Tuy nhiên, so với cùng kỳchỉ số sản xuất tăng cao do cùng kỳ năm trước các doanh nghiệp khai thác đá khôngký được hợp đồng tiêu thụ sảnphẩm.Nhóm ngành công nghiệp chế biến: Chỉ số sản xuất giảm 12,6% so với tháng trước, nhưng tăng 14,2% so với tháng cùng kỳ. Trong nhóm ngành này một số ngành sản xuất giảm so với tháng trước cũng như tháng cùng kỳ như:

Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm giảm 10,5 % so với tháng trước và giảm 7,5% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 2 tháng năm 2014chỉ số sản xuất tăng 5,43% so với cùng kỳ năm 2013. Nguyên nhân chính là do tháng 02/2013 nằm trọn trong kỳ nghỉ tết nguyên  đán  Quí  Tỵ  nên  thời  gian  sản  xuất  ngắn,  bên  cạnh  đó  nhiều  doanh nghiệp sản xuất gặp khó khăn trong tiêu thụ, lượng tồn kho sản phẩm cao, sản xuất ở mức cầm chừng, thậm chí có những doanh nghiệp đã phải ngừng sản xuất.Tuy nhiên, sang năm2014 phần đa các doanh nghiệp này sản xuất đã đi vào ổn định qua đó đóng góp cho mức tăng trưởng chung toàn ngành công nghiệp.

Nguồn: Cục Thống kê Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)