Số liệu thống kê

Tháng 2

Xuất, nhập khẩu hàng hoá:

12/05/2014 19:54 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 02/2014 ước đạt 58,6 triệu USD, giảm 1,62% so với tháng trước. Trong đó: Khu vực kinh tế tư nhân đạt 3,8 triệu USD,  tăng  6,15%;  Khu  vực  kinh  tế  có  vốn  đầu  tư  nước  ngoài  đạt  54,8  triệu USD, giảm 2,12% so với tháng trước.


Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng: hàng dệt may xuất khẩu ước đạt 35,1 triệu USD, chiếm 60% trong tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu, so với tháng trước giảm 2,6%; sản phẩm  bằng plastic trị giá ước đạt 17,6 triệu USD, giảm 1,03% so với tháng trước; giày dép các loại trị giá ước đạt 786 ngàn USD, so với tháng trước giảm 2,24%; sản phẩm chè ước đạt 984 tấn, trị giá 1,8 triệu USD, tăng 26,41% so với tháng trước.

Tính chung 2 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 118,1 triệu USD, tăng 29,97% so  với  cùng  kỳ  năm  2013. Trong  đó: Khu  vực  kinh  tế  có  vốn đầu  tư nước ngoài ước đạt 110,7 triệu USD, chiếm 93,78% kim ngạch và tăng 47,14%.Khu vực kinh tế tư nhân ước đạt 7,3 triệu USD và giảm 52,91%;

Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 02/2014 đạt 54,6 triệu USD, giảm 1,21% so với tháng trước. Trong đó: Khu vực kinh tế Nhà nước ước đạt 8,1 triệu USD, so với tháng trước giảm 8,19%; Khu vực kinh tế Tư nhân ước đạt 12,5 triệu USD, tăng 4,85% so với tháng trước; Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 33,9 triệu USD, giảm 1,52% so với tháng trước. Một số hàng hoá nhập khẩu chủ yếu trong tháng gồm: Hoá chất ước đạt 11 triệu USD, tăng 1,91% so với tháng trước; chất dẻo nguyên liệu ước đạt 9,8 ngàn tấn, trị giá 13,1 triệu USD, giảm 2,74% về giá trị; vải may mặc trị giá ước đạt 13,6 triệu USD, giảm2,96%; bông xơ ước đạt 3,6 ngàn tấn, trị giá 3,5 triệu USD; phụ liệu hàng may mặc trị giá ước đạt 3,4 triệu USD và máy móc, thiết bị phụ tùng khác trị giá ước đạt 6,9 triệu USD, giảm 6,27% so với tháng trước.

Tính chung 2 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 109,8 triệu USD, tăng 21,87% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó: Khu vực kinh tế Nhà nước đạt 17 Triệu  USD,  tăng  40,3%;  Khu  vực  kinh  tế  Tư  nhân  đạt  24,5  triệu  USD,  tăng 4,3%; Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 68,3 triệu USD, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Cục Thống kê Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)