Số liệu thống kê

Tháng 11

Vận tải hành khách và hàng hoá

26/11/2012 13:34 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ vận tải tháng 11 ước đạt 195,1 tỷ đồng, tăng 4,8% so với tháng trước. Trong đó, doanh thu vận tải đường bộ ước đạt 142,9 tỷ đồng, tăng 2,5%; doanh thu vận tải đường sông ước đạt 52,2 tỷ đồng, tăng 11,7%.


Vận chuyển hàng hoá trong tháng ước đạt 2.014,4 ngàn tấn, tăng 2,8% so tháng trước; luân chuyển hàng hoá ước đạt 113,1 triệu tấn.km, so với tháng trước tăng 8,4%. Trong đó, vận tải đường bộ ước đạt 1.457,8 ngàn tấn vận chuyển và 41,9 triệu tấn.km luân chuyển, so với tháng trước tăng 2,8% về tấn vận chuyển và tăng 5,8% tấn.km luân chuyển; vận tải đường sông ước đạt 556,6 ngàn tấn, bằng 71,2 triệu tấn.km, so với tháng trước tăng 2,7% về tấn vận chuyển và tăng 10,1% tấn.km luân chuyển.

Vận tải hành khách đường bộ trong tháng ước đạt 428,6 ngàn hành khách, bằng 56,2 triệu hành khách.km luân chuyển. So với tháng trước tăng 2% về số lượng hành khách vận chuyển và tăng 0,5% về số lượng hành khách.km luân chuyển.

Tính chung mười một tháng, sản lượng vận chuyển hàng hoá ước đạt 21,9 triệu tấn, bằng 1.160,3 triệu tấn.km luân chuyển, so cùng kỳ năm trước tăng 6,2% về tấn vận chuyển và tăng 5,2% về tấn.km luân chuyển. Vận tải hành khách ước đạt 4,9 triệu hành khách, bằng 548,6 triệu hành khách.km luân chuyển, so cùng kỳ năm trước tăng 5,9% về số lượng hành khách vận chuyển và tăng 7,6% về số lượng hành khách.km luân chuyển.


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)