Số liệu thống kê

Tháng 11

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

26/11/2012 13:36 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Giá trị hàng hoá xuất khẩu tháng 11/2012 ước đạt 47,6 triệu USD, tăng 0,9% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế tư nhân đạt 6,6 triệu USD, giảm 9,5%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 41 triệu USD, tăng 2,8% so với tháng trước.

 


Thị trường hàng hóa xuất khẩu trong tháng chủ yếu gồm: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Mỹ ước đạt 13,5 triệu USD chiếm 28,4% tổng kim ngạch xuất khẩu, thị trường Hàn Quốc ước đạt 6,6 triệu USD chiếm 13,8% trong tổng kim ngạch, thị trường Nhật Bản ước đạt 3,4 triệu USD chiếm 7,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng gồm: hàng dệt may ước đạt 28,8 triệu USD, chiếm tỷ trọng 60,6% tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu, so với tháng trước tăng 2,5%; sản phẩm bằng plastic trị giá ước 12 triệu USD, giảm 1,7% so với tháng trước; sản phẩm chè đạt 2.506 tấn, trị giá 3,7 triệu USD, giảm 0,46% so với tháng trước.

Giá trị hàng hoá nhập khẩu tháng 11/2011 ước đạt 48,2 triệu USD, tăng 1,2% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 26 triệu USD, giảm 3,4%, đây là khu vực có tổng trị giá hàng nhập khẩu lớn nhất (chiếm 54%), tiếp đến là khu vực kinh tế Tư nhân ước đạt 12,8 triệu USD (chiếm 26,5% tổng giá trị), giảm 11,1% so với tháng trước.

Thị trường nhập khẩu hàng hóa chủ yếu trong tháng là: Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Trong đó, thị trường Hàn Quốc ước đạt 16,5 triệu USD chiếm 34,3% tổng giá trị, thị trường Trung Quốc ước đạt 8,4 triệu USD, chiếm tỷ trọng 17,5% tổng giá trị, thị trường Nhật Bản ước đạt 2,3 triệu USD, chiếm 4,7% tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu.

Hàng hoá nhập khẩu chủ yếu trong tháng, so với tháng trước gồm: Hoá chất ước đạt 13,4 triệu USD, tăng 41,3%; chất dẻo nguyên liệu ước đạt 7.008 tấn, trị giá ước đạt 7,9 triệu USD, giảm 1,7% về lượng; vải may mặc trị giá ước đạt 11,7 triệu USD, giảm 12,5%; bông xơ ước đạt 1,4 ngàn tấn, trị giá ước đạt 2,8 triệu USD, tăng 7,6% về lượng; xơ, sợi dệt ước đạt 800 tấn, trị giá ước đạt 1,2 triệu USD, tăng 14% về lượng; phụ liệu hàng may mặc trị giá ước đạt 3,2 triệu USD, giảm 0,4%;...

Tính chung 11 tháng, tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu ước đạt 491 triệu USD, tăng 13,9% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có giá trị lớn nhất đạt 405,1 triệu USD, chiếm 82,5% tổng số, tăng 8,2%. Tổng giá trị hàng hoá nhập khẩu ước đạt 499,3 triệu USD, tăng 14,6% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có giá trị nhập khẩu lớn nhất ước đạt 301,1 triệu USD, chiếm 60,3% tổng số và tăng 2,1% so cùng kỳ.


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)