Số liệu thống kê

Tháng 11

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

26/11/2012 13:36 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Trong tháng, tình hình kinh doanh trên địa bàn tỉnh giữ ổn định. Một số mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống của nhân dân có xu hướng giảm. Kinh doanh thương mại, dịch vụ chưa có dấu hiệu tăng theo quy luật vào thời điểm những tháng cuối năm.


Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 1.196,7 tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước. Trong đó, kinh tế cá thể đạt 512,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 42,9% và tăng 1,5%; kinh tế tư nhân đạt 543,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 45,4% và tăng 1,8% là các nhân tố chính duy trì tổng mức bán lẻ hàng hoá. Xét theo nhóm ngành, thương nghiệp là ngành có tác động lớn đến tổng mức bán lẻ của tỉnh đạt 1.046,9 tỷ đồng, chiếm 87,5% tổng mức, tăng 1,2%. Các ngành còn lại, có tốc độ tăng cao hơn nhưng do tỷ trọng nhỏ nên tác động không đáng kể đến tổng mức chung.

Tính chung 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 13.829,9 tỷ đồng, tăng 20,6% so cùng kỳ. Trong đó, kinh tế cá thể đạt 7.144,5 tỷ đồng, chiếm 51,6% tổng số và tăng 27,2%; Kinh tế tư nhân đạt 5.263,7 tỷ đồng và tăng 10,3%.


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)