Số liệu thống kê

Tháng 11

Vốn đầu tư thực hiện

26/11/2012 13:37 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 3624/UBND-TH4 về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012, giá trị vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh tháng 11/2012 tăng khá.

 


Tổng giá trị vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trong tháng ước đạt 165,3 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 7,02% và tăng 31,87% so với tháng cùng kỳ năm 2011. Trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 108,5 tỷ đồng, chiếm 65,6% tổng số, tăng 7,5% so với tháng trước và tăng 40,9% so với tháng cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 37,3 tỷ đồng, chiếm 22,5% tổng số, tăng 4,9% so với tháng trước và tăng 16,8% so với cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 19,6 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng số, tăng 8,4% so với tháng trước và tăng 18,8% so với tháng cùng kỳ.

Trong tháng có một số công trình đã khởi công và dự kiến khởi công như: đường giao thông nông thôn tại các xã thuộc thành phố Việt Trì, huyện Đoan Hùng; xây dựng trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở Võ Lao, huyện Thanh Ba; xây dựng lớp học, trường học tại một số trường trên địa bàn huyện Cẩm Khê; đường bê tông nông thôn các xã Cấp Dẫn, Sai Nga, Văn Bán huyện Cẩm Khê; Nhà lớp học khu Xuân Thắng xã Cự Thắng, Đập dâng nước khu Hem xã Hương Cần huyện Thanh Sơn;...

Trong tháng có một số công trình đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành như: Nhà làm việc UBND xã Đan Thượng, đường giao thông đến trung tâm xã Lệnh Khanh huyện Hạ Hoà; Trường Mầm Non xã Vĩnh Phú huyện Phù Ninh; Trường mầm Non thị trấn Sông Thao, đường giao thông nông thôn các xã Phú Khê, Cấp Dẫn, Sai Nga huyện Cẩm Khê;...

Tính chung 11 tháng, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 1.574,2 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 979,3 tỷ đồng, tăng 16,2%; ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 392,9 tỷ đồng, tăng 4,5%; vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cấp xã thực hiện 202 tỷ đồng, tăng 2,4%.


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)