Số liệu thống kê

Tháng 11

Sản xuất công nghiệp

26/11/2012 13:37 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 11/2012 tăng 2,8 % so với tháng trước nhưng giảm 1,2% so với  tháng cùng kỳ.

 


 

Nhóm ngành công nghiệp khai khoáng tăng 17,1% so với tháng trước nhưng giảm 1,6 % so với tháng cùng kỳ năm trước.

Nhóm ngành công nghiệp chế biến tăng 2,2% so với tháng trước và giảm 1,5% so với cùng kỳ. Trong đó: ngành công nghiệp chế biến thực phẩm tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 7,6% so với tháng cùng kỳ; ngành sản xuất đồ uống giảm 3,2% so tháng trước nhưng tăng 2,3% so với tháng cùng kỳ; ngành dệt tương đương mức sản xuất tháng trước nhưng tăng 24% so với tháng cùng kỳ; ngành sản xuất trang phục tương đương mức sản xuất tháng trước và giảm 3,4% so với tháng cùng kỳ; ngành sản xuất giày dép tăng 26,1% so với tháng trước nhưng giảm 46,5% so với tháng cùng kỳ; ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 7,8% so với tháng trước nhưng giảm 6,9% so với tháng cùng kỳ; ngành sản xuất hoá chất và sản phẩm hóa chất, chỉ số giảm 17,4% so với tháng trước và giảm 8% so với tháng cùng kỳ; ngành sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic tăng 4,6% so với tháng trước và tăng 6,7% so với tháng cùng kỳ; nhóm ngành sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại, có chỉ số tăng 12,8% so với tháng trước nhưng giảm 6% so với tháng cùng kỳ, trong đó nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét giảm 7,8 %, nhóm ngành sản xuất xi măng tăng 67,5 %.

Nhóm ngành sản xuất, phân phối điện, nước có chỉ số giảm 5,7% so với tháng trước nhưng tăng 7,9% so tháng cùng kỳ.

Nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,6% so tháng trước và tương đương cùng kỳ năm trước.

Sau 11 tháng chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: nhóm ngành công nghiệp khai thác mỏ giảm 5,2%; nhóm ngành công nghiệp chế biến giảm 3,5%; nhóm ngành sản xuất, phân phối điện, nước tăng 11,2%; nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,1%.

 

 

 
 

 


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)