Số liệu thống kê

Tháng 11

Sản xuất nông nghiệp

26/11/2012 13:38 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Gieo trồng vụ Đông: Tổng diện tích Ngô gieo trồng ước đạt 9,1 nghìn ha, tăng 4,1% so với vụ Đông năm trước; Diện tích Khoai Lang ước đạt 1,5 ngàn ha, tăng 4,2%; Diện tích rau xanh các loại ước đạt 3,5 ngàn ha, giảm 0,2%; Diện tích Đỗ tương ước đạt 254 ha;…

 


Nhìn chung, diện tích gieo trồng cây vụ Đông chính đều tăng so cùng kỳ năm trước, nguyên nhân chủ yếu là do vụ mùa kết thúc sớm hơn nên tiến độ làm đất, gieo trồng cây vụ Đông được nhanh hơn;...

Chăn nuôi và hoạt động thú y: Chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định; công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt, không phát sinh các loại dịch bệnh gây ảnh hưởng đến đàn gia súc, gia cầm. Hiện nay, các địa phương và ngành chức năng đang tăng cường triển khai công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo đúng kế hoạch, đồng thời giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình chăn nuôi trên địa bàn, kịp thời phát hiện các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm khi thời tiết chuyển mùa.


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)