Số liệu thống kê

Tháng 10

Một số vấn đề xã hội

29/10/2012 06:39 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Các hoạt động văn hoá thông tin, thể thao trên địa bàn tỉnh được triển khai sâu rộng và có nhiều khởi sắc; sự nghiệp giáo dục- đào tạo tiếp tục quan tâm, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện...


Sự nghiệp giáo dục- đào tạo tiếp tục quan tâm, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân; các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường; đảm bảo tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Môi trường giáo dục có chuyển biến, đã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Công tác khuyến học được quan tâm, công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, đã thành lập “Quỹ khuyến học, khuyến tài đất Tổ” tạo điều kiện cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo Phú Thọ phát triển.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các bệnh viện được tăng cường; tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh đã có chuyển biến tích cực; chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được nâng cao ở các tuyến; đảm bảo duy trì 100% trạm y tế có bác sỹ.

Chương trình quốc gia phòng chống các bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, phòng chống HIV/AIDS được chỉ đạo chặt chẽ. Công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em được chú trọng, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và KHH gia đình được tăng cường.

Các hoạt động văn hoá thông tin, thể thao được triển khai sâu rộng và có nhiều khởi sắc; hoạt động báo chí, văn học nghệ thuật, phát thanh, truyền hình có nhiều tiến bộ, chuyển tải kịp thời những thông tin về chính trị, kinh tế, văn hoá- xã hội. Công tác bảo tồn, phục dựng các lễ hội truyền thống, các di tích khảo cổ, hệ thống các thiết chế văn hóa được chú trọng đầu tư.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tiếp tục được triển khai. Phong trào TDTT quần chúng tiếp tục được phát triển rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; thể thao thành tích cao được chú trọng, các đội tuyển trẻ, tuyển tỉnh các môn có thể thao được tập trung đầu tư.

Công tác lao động việc làm, đào tạo nghề có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được kết quả khá.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực, thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo; thăm hỏi và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ; bảo đảm thực hiện các chính sách cho các đối tượng chính sách. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”; hỗ trợ thiên tai, lũ lụt, xóa nhà tạm được đẩy mạnh.

Công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc được cải thiện. Hoạt động tôn giáo trên địa bàn được quản lý chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng hoạt động đúng pháp luật. Các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc, miền núi,  chính sách trợ giá, trợ cước hàng miền núi được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Tình hình trật tự an toàn xã hội ổn định, không có các vụ việc lớn xảy ra. Các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng trong quần chúng nhân dân, kịp thời xử lý những vướng mắc nảy sinh ngay tại cơ sở; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)