Số liệu thống kê

Tháng 10

Vận tải hàng hoá và hành khách

29/10/2012 06:40 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ vận tải tháng 10/2012 ước đạt 201,9 tỷ đồng, tăng 4,6% so với tháng trước.


Trong đó, doanh thu vận tải đường bộ đạt 155,7 tỷ đồng, tăng 3,8%; doanh thu vận tải đường sông đạt 46,2 tỷ đồng, tăng 3,6%.

Sản lượng vận chuyển hàng hoá ước đạt 2.037,1 ngàn tấn, tăng 2,1% so với tháng trước; sản lượng luân chuyển hàng hoá ước đạt 122,8 triệu tấn.km, tăng 3,7% so với tháng trước. Trong đó, vận tải đường bộ đạt 1.444,8 ngàn tấn vận chuyển và 42.046,7 ngàn tấn.km luân chuyển, so với tháng trước tăng 2,5% về tấn vận chuyển và tăng 2,6% về tấn.km luân chuyển; vận tải đường sông ước đạt 592,2 ngàn tấn bằng 80.730,7 ngàn tấn.km. So với tháng trước tăng 1,4% về tấn vận chuyển và tăng 4,2% tấn.km luân chuyển.

Sản lượng vận tải hành khách đường bộ ước đạt 465,8 ngàn hành khách, tăng 4,4%; sản lượng luân chuyển hành khách đạt 54.247,8 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 2,7%.

Tính chung 10 tháng, sản lượng vận chuyển hàng hoá ước đạt 20.042,1 ngàn tấn tăng 6,8% so cùng kỳ, sản lượng luân chuyển hàng hoá ước đạt 1.065,7 triệu tấn.km tăng 7,3%; Sản lượng vận chuyển hành khách ước đạt 4,5 triệu lượt khách, tăng 7,6%, sản lượng luân chuyển hành khách ước đạt 490,7triệu lượt khách.km, tăng 6,1%.


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)