Số liệu thống kê

Tháng 10

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

29/10/2012 06:40 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Tính chung 10 tháng, tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá ước đạt 446,8 triệu USD, tăng 16% so cùng kỳ năm trước; tổng giá trị nhập khẩu hàng hoá ước đạt 453,3 triệu USD, tăng 18,8% so cùng kỳ năm trước.


Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 10/2012 ước đạt 49,5 triệu USD, tăng 0,3% so tháng trước. Trong đó, Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 42,7 triệu USD, chiếm 86,3% tổng giá trị xuất khẩu và tăng 0,6%.

Thị trường xuất khẩu hàng hóa chủ yếu trong tháng gồm Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong đó, thị trường Mỹ ước đạt 16,4 triệu USD chiếm 33,2% tổng kim ngạch, Hàn Quốc ước đạt 9 triệu USD, chiếm 18,2% tổng kim ngạch và thị trường Nhật Bản ước đạt 3,2 triệu USD, chiếm 6,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng gồm: hàng dệt may ước đạt 29,4 triệu USD, chiếm 59,4% tổng giá trị hàng xuất khẩu, so với tháng trước tăng 0,2%; sản phẩm bằng plastic trị giá 14,2 triệu USD, tăng 40,1%; chè đạt 2.005 tấn, giảm 4,8% so với tháng trước và nhiều hàng hoá khác.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 10/2012 ước đạt 49,8 triệu USD, tăng 0,5% so với tháng trước. Trong đó: Kinh tế Nhà nước đạt 4,9 triệu USD, giảm 12,4%; Kinh tế Tư nhân đạt 13,7 triệu USD, tăng 1,3%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 31,1 triệu USD, tăng 2,6%.

Thị trường nhập khẩu hàng hoá chủ yếu của các đơn vị trên tỉnh Phú Thọ trong tháng gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Trong đó, từ Hàn Quốc đạt 17,8 triệu USD, chiếm 35,81% tổng kim ngạch nhập khẩu; Trung Quốc ước đạt 9,9 triệu USD chiếm 19,83% tổng kim ngạch nhập khẩu; thị trường Nhật Bản ước đạt 2,2 triệu USD, chiếm 4,46% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Hàng hoá nhập khẩu chủ yếu và so với tháng trước: Chất dẻo nguyên liệu 8.398 tấn, tăng 9,9%; vải may mặc trị giá 15,8 triệu USD, giảm 3,5%;  bông xơ 1.715 tấn, tăng 51%; xơ, sợi dệt ước đạt 1.500 tấn, tăng 10,8%; phụ liệu hàng may mặc trị giá ước đạt 2,9 triệu USD, giảm 7,5% và nhiều hàng hoá khác.

Tính chung 10 tháng, tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá ước đạt 446,8 triệu USD, tăng 16% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có giá trị lớn nhất đạt 366,9 triệu USD, chiếm 82,1% tổng số, tăng 9,6%. Tổng giá trị nhập khẩu hàng hoá ước đạt 453,3 triệu USD, tăng 18,8% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có giá trị nhập khẩu lớn nhất 279,3 triệu USD, chiếm 61,6% tổng số và tăng 3,1% so cùng kỳ.


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)