Số liệu thống kê

Tháng 10

Bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

29/10/2012 06:41 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Hoạt động của các cơ sở kinh doanh thương mại- dịch vụ, khách sạn- nhà hàng tháng 10/2012 trên địa bàn tỉnh giữ mức ổn định, sức mua hàng hoá được duy trì. Một số mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống và nhu cầu xây dựng có xu hướng tăng.


Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 1.248,1 tỷ đồng, tăng 1,2% so tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế cá thể đạt 586,9 tỷ đồng, chiếm 47% tổng mức và tăng 1,3%; khu vực kinh tế tư nhân đạt 534,5 tỷ đồng và chiếm 42,8% tổng mức và tăng 1,3% so tháng trước. Chia theo ngành kinh tế, thương nghiệp là ngành có tác động lớn đến tổng mức bán lẻ của tỉnh ước đạt 1085,8 tỷ đồng, chiếm 87% tổng mức bán lẻ hàng hoá, tăng 1,3% so tháng trước; khách sạn- nhà hàng 123,7 tỷ đồng, chiếm 9,9%; dịch vụ khác đạt 38,5 tỷ đồng tăng 1,1%.

Tính chung 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 12.623,3 tỷ đồng, tăng 23,1% so cùng kỳ. Trong đó, kinh tế cá thể đạt 6.715,9 tỷ đồng, chiếm 53,2% tổng mức, tăng 30,9%, kinh tế tư nhân đạt 4.641,8 tỷ đồng, chiếm 36,8% và tăng 11,9%,...


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)