Số liệu thống kê

Tháng 10

Vốn đầu tư phát triển

29/10/2012 06:41 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Giá trị vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý tháng 10/2012 trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 163,3 tỷ đồng, tăng 8% so với tháng trước.


Do thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ XDCB và giải ngân vốn đầu tư từ NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012. Các chủ đầu tư đã phối hợp với nhà thầu tiến hành rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án theo đúng kế hoạch đề ra. Giá trị vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý tháng 10/2012 trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 163,3 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 8%. Trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 107 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện 36,8 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước cấp xã thực hiện 19,4 tỷ đồng.

Trong tháng, một số công trình đã được khởi công và dự kiến sẽ khởi công theo kế hoạch như: đường giao thông nông thôn các xã Đông Khê, Phúc Lai, Hữu Đô, Phú Thứ huyện Đoan Hùng; Nhà lớp học 10 phòng 2 tầng, đường đến trung tâm xã Quảng Nạp huyện Thanh Ba; xây dựng Nhà điều hành Trường THCS An Đạo, đường giao thông nông thôn xã Hạ Giáp, Từ Đà huyện Phù Ninh; Nhà văn hoá khu xã Ngô Xá, đường giao thông khu xã Phượng Vĩ huyện Cẩm Khê; Nhà điều hành Trường Mầm Non Mỹ Lương, Nhà Văn hoá, Nhà sinh hoạt cộng đồng xã Thượng Long huyện Yên Lập;...

Bên cạnh đó nhiều công trình hoàn thành và dự kiến hoàn thành để kịp thời đưa vào phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống dân sinh xã hội như: Nhà lớp học 2 phòng Trường Mầm Non Vụ Quang, Nhà lớp học Trường THCS Hùng Long huyện Đoan Hùng; đường giao thông xã Chí Tiên, khuân viên Huyện Uỷ - UBND huyện Thanh Ba; Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường THCS Dị Nậu, Nhà làm việc UBND thị trấn Hưng Hoá huyện Tam Nông...

Tính chung 10 tháng, tổng giá trị vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 1.417,7 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 876,9 tỷ đồng, tăng 14,5%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 356,9 tỷ đồng, tăng 3,8%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước thực hiện 183,8 tỷ đồng, tăng 1,6%.


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)