Số liệu thống kê

Tháng 10

Tình hình sản xuất công nghiệp

29/10/2012 06:41 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 10 năm 2012 tăng 8,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với tháng cùng kỳ.


Cụ thể ở từng nhóm ngành như sau:

Ngành công nghiệp khoáng dự kiến tăng 6,6 % so với tháng trước và tương đương mức sản xuất tháng 10 năm 2011. Trong đó, khai thác đá, cát sỏi tăng 7,8% so tháng trước và tăng 3,7% so tháng cùng kỳ.

Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,6% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ. Một số ngành sản xuất có chỉ số tăng so tháng trước và tháng cùng kỳ gồm: ngành sản xuất đồ uống tăng 13,4% so với tháng 9 và tăng 11,4% so với tháng cùng kỳ; ngành dệt tăng 2,8% so với tháng trước và tăng 12% so với tháng cùng kỳ; ngành sản xuất giày dép tăng 24,5% so với tháng trước và tăng 26,3% so với tháng cùng kỳ; ngành sản xuất hoá chất và sản phẩm hóa chất tăng 32,2% so với tháng trước và tăng 2,03% so với tháng cùng kỳ; ngành sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic tăng 16,5% so với tháng trước và tăng 3,6% so với tháng cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến thực phẩm tăng 27,6% so với tháng trước nhưng tương đương mức sản xuất tháng cùng kỳ năm 2011;... Tuy nhiên, một số ngành sản phẩm gặp khó khăn trong tiêu thụ, chưa ký được đơn hàng mới nên sản xuất không ổn định: ngành sản xuất trang phục giảm 4% so với tháng trước nhưng tăng 19% so với tháng 10 năm 2011; ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 6,2% so với tháng trước nhưng tăng 38,4 so với tháng cùng kỳ; ngành sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại giảm 1,9 % so với tháng trước nhưng tăng 9,7% so với tháng cùng kỳ, trong đó nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét giảm 6,4%, nhóm ngành sản xuất xi măng tăng 4,4%;... Các nhóm ngành sản xuất kim loại; sản xuất phương tiện vận tải khác, tiếp tục ngừng sản xuất do gặp khó khăn về vốn hoặc không ký được hợp đồng tiêu thụ nên đang trong giai đoạn sản xuất cầm chừng, công nhân phải thay nhau nghỉ luân phiên, do đó đời sống gặp khó khăn. Các nhóm ngành còn lại sản xuất giữ ở mức ổn định.

Nhóm ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước có chỉ số giảm 13,8% so tháng trước nhưng tăng 11,5% so tháng cùng kỳ; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 2,7% so tháng trước và tăng 12,2% so tháng cùng kỳ.

Sau 10 tháng, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp khai thác giảm 6,3%, công nghiệp chế biến giảm 3,4%, nhưng công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 10,9%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 7,1%.


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)