Số liệu thống kê

9 tháng

Vận tải hàng hoá và hành khách

23/09/2011 04:05 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Sản lượng vận tải hàng hoá 9 tháng đầu năm 2011 ước đạt 16,6 triệu tấn, tăng 4,4% so cùng kỳ năm trước; sản lượng luân chuyển hàng hoá ước đạt 826 triệu tấn.km, tăng 6%.


Trong đó, vận tải đường bộ đạt 11,4 triệu tấn vận chuyển và 280,8 triệu tấn.km luân chuyển, so với cùng kỳ tăng 2,2% về tấn vận chuyển và tăng 6,4% tấn.km luân chuyển; vận tải đường sông ước đạt 5,1 triệu tấn vận chuyển bằng 545,2 triệu tấn.km luân chuyển. So với cùng kỳ năm trước tăng 9,6% về tấn vận chuyển và tăng 5,8% tấn.km luân chuyển.

Sản lượng vận tải hành khách 6 tháng đầu năm 2011 ước đạt 4.007,7 ngàn hành khách, tăng 14,8% so cùng kỳ; luân chuyển hành khách đạt 403.271 triệu hành khác.km, tăng 2,9% so cùng kỳ.

 


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)