Số liệu thống kê

9 tháng

Tình hình sản xuất công nghiệp

23/09/2011 04:06 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2011 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tăng trưởng không ổn định chủ yếu là do chịu tác động từ việc tăng giá cả một số vật tư nguyên liệu đầu vào như: sắt thép, điện, xăng dầu, chi phí trả lãi vay ở mức cao,... tác động không tốt đến sản xuất.


Chỉ số sản xuất công nghiệp  9 tháng tăng 8,7%  so với 9 tháng năm 2010, trong đó tập trung ở các ngành khai thác mỏ, sản xuất bia, sản xuất giấy và bìa, sản xuất các sản phẩm khác từ plastic… Cụ thể ở từng nhóm ngành như sau:

Ngành công nghiệp khai thác mỏ tăng 11,1% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do khai thác sản phẩm đá phục vụ cho sản xuất xi măng và khai thác sản phẩm cao lanh tăng 28,5%, còn lại một số sản phẩm khai thác giảm như: Cát sỏi và đá làm đường (do ngành xây dựng sản xuất có chững lại).

Nhóm ngành công nghiệp chế biến tăng 8,7% so với cùng kỳ. Một số ngành sản phẩm có chỉ số tăng cao gồm ngành sản xuất bia 76,1% ; Ngành sản xuất giấy và bìa tăng 23,2% (do tiêu thụ tốt sản phẩm, lượng tồn kho thấp và đã có sản phẩm xuất khẩu); Ngành sản xuất các sản phẩm từ plastic tăng 27,9%, phần lớn các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm từ plastic tiêu thụ ổn định sản phẩm nên sản xuất tăng. Một số ngành sản phẩm có chỉ số tăng thấp hơn gồm: Ngành sản xuất sợi và dệt vải tăng 8,9%; Ngành sản xuất trang phục tăng 7,1%; Ngành sản xuất xi măng tăng 4,6% . Ngành sản xuất phân bón và hợp chất Nitơ có chỉ số sản xuất tương đương năm trước . Bên cạnh đó một số ngành sản xuất có chỉ số giảm như: công nghiệp chế biến thực phẩm giảm 6,4% (do sản phẩm chè chế biến gặp khó khăn trong tiêu thụ nên sản xuất chỉ đạt 95%); Sản xuất gạch ngói giảm 6%; sản xuất giày dép giảm 19%; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ vôi vữa giảm 10%; sản xuất sắt thép giảm 19% (do sản phẩm nhôm tiêu thụ chậm nên sản xuất phải cầm chừng; sản phẩm thép giảm 33,3%).

Nhóm ngành công nghiệp sản xuất, phân phối điện, nước có chỉ số tăng 8% so với cùng kỳ năm 2010.

 


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)