Số liệu thống kê

9 tháng

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

23/09/2011 04:04 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu 9 tháng năm 2011 ước đạt 317,5 triệu USD, đạt 89,4% kế hoạch năm và tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước.


Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài kim ngạch đạt cao nhất 276,4 triệu USD, chiếm 87% tổng số, tăng 34,3% so cùng kỳ. Một số mặt hàng chủ yếu truyền thống xuất khẩu đạt khá như: chè 7.876 tấn, tăng 64,7%; sản phẩm bằng plastic trị giá 77,4 triệu USD, tăng 53,9%; hàng dệt may trị giá 209,5 triệu USD, tăng 28,4% và nhiều hàng hoá khác.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá 9 tháng năm 2011 ước đạt 319,9 triệu USD, đạt 84,1% kế hoạch năm và tăng 20,9% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 228 triệu USD, chiếm 71,3% tổng số và tăng 28,9% so cùng kỳ; kinh tế tư nhân đạt 59,3 triệu USD, tăng 19,5%. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: Hoá chất trị giá 46,3 triệu USD, tăng 24%; chất dẻo nguyên liệu 26,5 ngàn tấn, tăng 35,9%; sắt thép 6,3 ngàn tấn, tăng 2,7 lần; xơ, sợi dệt 9,3 ngàn tấn, tăng 33,7%; vải may mặc 88,5 triệu USD, tăng 9,7% và nhiều hàng hoá khác.

 


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)