Số liệu thống kê

9 tháng

Tài chính, tín dụng

23/09/2011 04:06 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Hoạt động ngân hàng tiếp tục bám sát các chương trình mục tiêu, kinh tế trọng điểm của tỉnh, chú trọng công tác huy động vốn tại chỗ, cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.


Tuy nhiên, sức ép hạn mức tín dụng, mặt bằng lãi suất tăng cao đã hạn chế mức tăng trưởng tín dụng, nhiều cơ sở kinh tế gặp khó khăn trong việc vay vốn để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến hết Quý III/2011 đạt 13.540 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm 2010 tăng 3.044 tỷ đồng (tăng 29%); so với cuối năm 2010, tăng 1.957 tỷ đồng (tăng 16,9%). Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đến hết quý III/2011 ước đạt 17.450 tỷ đồng; so với cuối năm 2010 tăng 1.216 tỷ đồng (tăng 7,49%); so với cùng kỳ năm 2010 tăng 2.358 tỷ đồng (tăng 15,62%).

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)