Số liệu thống kê

Tháng 4

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

22/04/2011 01:49 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Do tình hình kinh tế, chính trị ở nhiều nước, vùng lãnh thổ trên thế giới không ổn định làm cho thị trường và giá cả nhiều mặt hàng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá của nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh.


Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 36,6 triệu USD, tăng 4,5% so tháng trước. Trong đó, kinh tế có vốn đầu t­ư n­ước ngoài đạt 30,9 triệu USD, chiếm 84,5% tổng số, giảm 5,4%; kinh tế tư­ nhân đạt 5,7 triệu USD, tăng 2,4 lần so tháng trước;... Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng so với tháng trước gồm: chè 1.027 tấn, trị giá 2,2 triệu USD, tăng gần 4 lần về lượng; sản phẩm bằng Plastic trị giá 8,3 triệu USD, tăng 18,6%; hàng dệt may trị giá 25 triệu USD, giảm 6,6%; giày, dép các loại trị giá 600 ngàn USD, tăng 27,9%;...

Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 39,3 triệu USD, tăng 13% so tháng trước. Trong đó, kinh tế có vốn đầu t­ư n­ước ngoài đạt 24,1 triệu USD, chiếm 61,4% tổng số, tăng 10,9%; kinh tế tư­ nhân đạt 11 triệu USD, chiếm 28% tổng số và tăng 28,4%so tháng trước;... Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng gồm: Hoá chất trị giá 7,6 triệu USD, giảm 11,2%; chất dẻo nguyên liệu 2.821 tấn, trị giá 4,5 triệu USD; bông, xơ 1.482 tấn, trị giá 2,37 triệu USD; xơ, sợi dệt 980 tấn, trị giá 1,2 triệu USD; vải may mặc trị giá đạt 11,3 triệu USD, tăng 16%; phụ liệu hàng may mặc đạt 4,8 triệu USD;...

Tính chung 4 tháng, tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá ước đạt 139,2 triệu USD, tăng 35,3% so cùng kỳ (chưa loại trừ yếu tố giá). Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có giá trị lớn nhất đạt 123,5 triệu USD, chiếm 88,7% tổng số, tăng 30,8%. Tổng giá trị nhập khẩu hàng hoá ước đạt 145,9 triệu USD, tăng 19,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có giá trị nhập khẩu lớn nhất đạt 95,2 triệu USD, chiếm 65,2% tổng số, tăng 31,7%;...

 


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)