Số liệu thống kê

Tháng 4

Tình hình thực hiện vốn đầu tư

22/04/2011 03:49 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Do triển khai thực hiện nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh kế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, các công trình, dự án chưa thật sự cần thiết nghiêm túc thực hiện việc đình hoãn và giãn tiến độ nên khối lượng vốn thực hiện mặc dù tăng so tháng trước nhưng đã giảm so với cùng kỳ.


Tổng khối lượng thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh tháng 4/2011 ước đạt 337,8 tỷ đồng, tăng 1,11% so với tháng trước. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 291,9 tỷ đồng ; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 30,6 tỷ đồng ; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 15,3 tỷ đồng .

Một số công trình có khối lượng thực hiện dự tính đạt khá trong tháng: Dự án đắp mở rộng, tôn cao và cứng hoá mặt đê hữu Sông Thao kết hợp làm đường giao thông từ xã Hiền Lương huyện Hạ Hoà đến xã Cổ Tiết huyện Tam Nông ước thực hiện 32,1 tỷ đồng; Đường 32C qua TP. Việt Trì đi huyện Lâm Thao ước thực hiện 7,5 tỷ đồng; Nhóm dự án tu bổ, gia cố và nâng cấp đê kết hợp làm đường giao thông, nhóm công trình thuộc vùng chậm lũ Tam Thanh, các dự án vùng lũ quét do ban QLDA công trình xây dựng NN và PTNT làm chủ đầu tư ước thực hiện 105,5 tỷ đồng, v.v…

Công trình đã được khởi công và dự kiến khởi công như: Nhà điều hành Trường tiểu học Thanh Miếu, Trường tiểu học Bạch Hạc, Trường mầm non Thanh Đình thành phố Việt Trì; đường giao thông nông thôn và nhà văn hoá huyện Thanh Sơn; hệ thống nước sạch cụm xã Xuân Đài, Trạm y tế xã Xuân Đài, nhà làm việc huyện uỷ, đài truyền thanh huyện Tân Sơn.

Công trình đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành trong tháng gồm: đường giao thông nông thôn xã Ngọc lập, Trường mầm non xã Ngọc Đồng..., thuộc huyện Yên Lập; nhà điều hành, khuân viên Trường mầm non Tân Minh, đường cấp phối xã Tân Minh huyện Thanh Sơn;…

 


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)