Số liệu thống kê

Tháng 4

Sản xuất công nghiệp

22/04/2011 03:50 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoProtal - Tháng 4/2011 sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giữ được nhịp độ ổn định.


Giá trị sản xuất theo giá cố định năm 1994 ước thực hiện 1.125,2 tỷ đồng, tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 39,9% so với tháng cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu sản xuất tăng cao so với tháng cùng kỳ là do có thêm một số doanh nghiệp mới hoàn thành đầu tư đi vào hoạt động. Cụ thể ở từng khu vực như sau:

Khu vực kinh tế Nhà nước Trung ương: Giá trị sản xuất ước thực hiện 366,7 tỷ đồng tương đương mức sản xuất tháng trước nhưng tăng gấp gần 2 lần so với cùng kỳ. Nguyên nhân sản xuất của khu vực tăng cao so với tháng cùng kỳ là do đơn vị sản xuất sản phẩm giấy bìa các loại hoạt động trở lại sau thời gian ngừng để bảo dưỡng máy móc, thiết bị; bên cạnh đó có thêm đơn vị sản xuất sản phẩm đồ uống đi vào hoạt động từ tháng 10/2010; Một số đơn vị khác do sản phẩm sản xuất đã có chỗ đứng trên thị trường nên tiêu thụ tốt, sản xuất tăng khá.

Khu vực kinh tế Nhà nước địa phương: Giá trị sản xuất ước thực hiện 23,4 tỷ đồng giảm 17,2% so với tháng trước nhưng tăng 2,5% so với tháng cùng kỳ. Nguyên nhân giảm so với tháng trước là do đơn vị sản xuất sản phẩm đồ uống ngừng dây chuyền sản xuất cồn, rượu do thời tiết rét kéo dài. Các đơn vị khác giữ ở mức ổn định.

Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước: Giá trị sản xuất ước thực hiện 466,3 tỷ đồng tăng 19,7% so với tháng trước nhưng tăng 26,2% so với tháng cùng kỳ. Sản xuất khu vực này tăng cao so với tháng trước cũng như tháng cùng kỳ do các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá sản xuất ổn định, một số đơn vị khác đã hoàn thành đầu tư mở rộng đi vào sản xuất ổn định.

Các doanh nghiệp trên địa bàn các huyện sản xuất cơ bản giữ ở mức ổn định. Một số doanh nghiệp trong ngành chế biến chè đang chuẩn bị vào vụ chè mới năm 2011.

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 268,7 tỷ đồng, giảm 5,5% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 18,5% so với tháng 4 năm 2010. Sản xuất giảm so với tháng trước chủ yếu là do một số doanh nghiệp trong ngành may đang chờ ký hợp đồng mới. Sản xuất tăng khá so với tháng cùng kỳ là do một số doanh nghiệp sau đầu tư mở rộng sản xuất và sản phẩm tiêu thụ tốt, sản lượng tăng cao.

Sản phẩm chủ yếu:

So với tháng trước có 11/19 loại sản phẩm tăng, tăng khá như: Bia các loại  (+33%); Vải thành phẩm (+5,7%); Xút NaOH 12,5 %. Một số sản phẩm giảm như: Bột ngọt (-13,4%); Quần áo may sẵn (-13,5%); Phân bón NPK (-4,3%); Thép cán (-7,4%).

So với tháng cùng kỳ có 16/19 loại sản phẩm tăng, tăng khá như: Bia các loại (+2,36 lần); Vải thành phẩm (+25,8%); Quần áo may sẵn (+33%); Giấy bìa các loại (+2,56 lần); Phân hoá học (+77,3%); Xi măng (+48,3%); Gạch lát (+33,3%); Nhôm thanh định hình (+68,1%); Ắc quy (+33,3%). Một số sản phẩm giảm so với tháng cùng kỳ như: Sợi toàn bộ (-20,8%); Giày thể thao (-14,9%).

Sau 4 tháng, giá trị sản xuất côngnghiệp theo giá cố định 1994 trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 4.116 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước và đạt 31,2% kế hoạch năm. Trong đó, Khu vực kinh tế Nhà nước đạt 1.522,3 tỷ đồng, tăng 47%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước đạt 1.533,7 tỷ đồng, tăng 10,5% và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.040 tỷ đồng, tăng 12,5%.


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)