Số liệu thống kê

Tháng 4

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

22/04/2011 01:49 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Trong tháng diễn ra giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ Hội Đền Hùng, nhân dịp này, nhiều hoạt động văn hoá- thể thao- thương mại- dịch vụ được tổ chức, đáp ứng đủ các nhu cầu của nhân dân về thăm quan, trẩy hội.


Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 4/2011 ước đạt 884,5 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước. Trong đó, kinh tế cá thể là thành phần chiếm tỷ trọng cao nhất (49,85%) đạt 440,9 tỷ đồng, tăng 3,5%; tiếp đến là kinh tế tư nhân (39,8%) đạt 352,2 tỷ đồng, tăng 1,8%;... Phân theo ngành kinh tế, hoạt động thương nghiệp đạt 771,4 tỷ đồng, chiếm 87,2% tổng mức và tăng 1,8%; khách sạn - nhà hàng đạt 82,3 tỷ đồng, chiếm 9,3%, tăng 10,84%;...

Tính chung 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 3.623,6 tỷ đồng, tăng 13,7% so cùng kỳ. Trong đó, kinh tế cá thể đạt 1.804 tỷ đồng, chiếm 47,8% tổng số và tăng 11,16%; Kinh tế tư nhân đạt 1.451 tỷ đồng và tăng 16,46%.

 


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)