Số liệu thống kê

Tháng 1

Tình hình sản xuất công nghiệp

16/02/2011 06:54 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 1/2011 cơ bản giữ ở mức ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định 1994) trên địa bàn ước thực hiện 1.003 tỷ đồng giảm 5,6% so tháng trước, tăng 8,5% so tháng cùng kỳ; sản xuất giảm so tháng trước là do trong tháng 12 các doanh nghiệp tăng sản xuất để hoàn thành kế hoạch năm 2010, bên cạnh đó là chuẩn bị lượng hàng cho nhu cầu tiêu dùng dịp Tết nguyên đán.


Khu vực kinh tế Nhà nước Trung ương: Giá trị sản xuất (theo giá cố định năm 1994) ước thực hiện 318,7 tỷ đồng tăng 21,1% so với tháng trước và tăng 23,5% so với cùng kỳ, nguyên nhân sản xuất khu vực này tăng cao so với tháng trước cũng như tháng cùng kỳ là do Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ (với công suất thiết kế 50 triệu lít/năm) sau thời gian hoạt động chính thức đã sản xuất ổn định nên sản lượng tăng khá; bên cạnh đó một số đơn vị khác sau thời gian mở rộng qui mô, đi vào sản xuất nên giá trị sản xuất tăng khá cao như: Sản xuất thép tăng 60,7%; sản xuất xi măng tăng gấp 2 lần (tăng 26 tỷ đồng); khai thác mỏ tăng 86,4%. Các đơn vị khác sản xuất cơ bản giữ ở mức ổn định như: Ngành giấy giảm so với tháng trước và giảm so với tháng cùng kỳ; ngành hoá chất phân bón tăng so với tháng trước và giảm so với tháng cùng kỳ.

Khu vực kinh tế Nhà nước địa phương: Giá trị sản xuất tháng 1 năm 2011 ước thực hiện 30,7 tỷ đồng tăng 8,6% so với tháng trước và tăng 10,4% so với tháng cùng kỳ. Nguyên nhân sản xuất khu vực này tăng so với tháng trước cũng như tháng cùng kỳ là một số đơn vị tập trung sản xuất hàng phục vụ tết nguyên đán Tân Mão, và các doanh nghiệp khác sản xuất cơ bản giữ ở mức ổn định.

Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước: Giá trị sản xuất  tháng 1 năm 2011 ước thực hiện 390,8 tỷ đồng giảm 22,2% so với tháng trước và tăng 1,2% so với cùng kỳ. Nguyên nhân sản xuất của khu vực này giảm so với tháng trước là do trong tháng 12 một số doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất phấn đấu đạt kế hoạch năm 2010 cũng như một số doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng đã vào cuối vụ sản xuất nên sang tháng 1 khối lượng kế hoạch còn thấp cụ thể như: Ngành sản xuất may mặc giảm 80%; giầy giảm 38%; Pin ắc Quy giảm 40%; Nhôm giảm 18,9%; ngành dệt giảm 38%; ngành gốm sứ giảm 29%; một số huyện sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh cũng giảm như: Thị xã Phú Thọ giảm 25% do một số cơ sở sản xuất gạch lát gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ. Tuy nhiên so với tháng trước có một số sản xuất tăng khá do chuẩn bị hàng phục vụ tết Tân Mão.

Sản xuất khu vực cá thể tháng 1 năm 2011 ước thực hiện 58 tỷ đồng, giảm 1,7% so với tháng trước nhưng tăng 21,2% so với tháng cùng kỳ. Sản xuất khu vực này tăng khá so với tháng cùng kỳ là do một số sản phẩm làng nghề đã tìm được thị trường tiêu thụ, mặt khác một số làng nghề sau khi thẩm định được cấp giấy chứng nhận hoạt động có thuận lợi hơn nên sản xuất phát triển.

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Giá trị sản xuất tháng 1 năm 2011 ước thực hiện 263,2 tỷ đồng, giảm 2,2% so với tháng trước nhưng tăng 5,3% so với tháng cùng kỳ. Nguyên nhân sản xuất tháng 1 giảm so với tháng 12 năm 2010 là do một số doanh nghiệp trong ngành may mặc chưa ký được hợp đồng mới, sản xuất chủ yếu vẫn theo đơn hàng cũ, nhìn chung các Công ty dệt may đều giảm (từ 6-45%). Một số doanh nghiệp chế biến chè do đã hết vụ sản xuất nên đang trong thời gian nghỉ bảo dưỡng máy móc thiết bị. Tuy nhiên một số doanh nghiệp có mức sản xuất tăng khá cao so với tháng 1 năm.

Sản phẩm chủ yếu:

So với tháng trước có 6/16 loại sản phẩm chủ yếu, tăng khá như: Rượu các loại +15,6%; Bia các loại +17,2% (do có thêm Công ty Bia Sài Gòn mới đi vào sản xuất); Giấy bìa các loại +16,7% (chủ yếu ngoài Nhà nước); Gạch lát +17,7%. Các sản phẩm còn lại đều giảm so với tháng trước, giảm mạnh như: Chè chế biến -68,7% do hết thời vụ sản xuất; Vải thành phẩm -3,4% do giá nguyên vật liệu tăng cao; Quần áo may sẵn -13,9%; Giầy thể thao các loại    -50,8%; gạch xây -5,8%.

So với tháng cùng kỳ năm trước có 7/16 loại sản phẩm chủ yếu, tăng khá như: Bia các loại (+44,5%); Bột ngọt (+28,4%); Sợi toàn bộ (+21,1%); Giấy bìa các loại (+8,1%); NaOH (+90,7%); Xi măng (+46,7%). Một số sản phẩm giảm như: Chè chế biến (-43,4%); Vải thành phẩm (-2,9%); Quần áo may sẵn (-33,4%); Phân NPK (-13,9%); Gạch xây (-56,6%); ắc quy (-20%).


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)