Số liệu thống kê

Tháng 1

Sản xuất nông, lâm nghiệp

16/02/2011 06:54 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Thời tiết trong tháng nhìn chung diễn biến phức tạp: rét đậm, rét hại kéo dài… đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung, tiến độ thu hoạch cây trồng vụ đông 2010-2011 và gieo trồng cây hàng năm vụ chiêm xuân 2011 nói riêng.


Thu hoạch vụ đông: Diện tích ngô đông ước đạt 8.641,2 ha, so cùng kỳ tăng 10,2% (+ 799,2 ha), đạt 72,8% tổng diện tích gieo trồng ngô đông toàn tỉnh, theo đánh giá bước đầu năng suất ngô vụ đông 2010-2011 toàn tỉnh đạt khá. Diện tích khoai lang ước đạt 1.236,4 ha, so với cùng kỳ tăng 20,7% (+212,4 ha); Rau xanh ước đạt 1.763,9 ha; Đỗ tương ước đạt 591 ha;... Nhìn chung, các địa phương đang tích cực thu hoạch cây trồng vụ đông và chuẩn bị tốt các điều kiện để gieo trồng vụ chiêm xuân đảm bảo tiến độ.

Làm đất và gieo trồng vụ chiêm xuân: diện tích ruộng đã cày ước đạt 27.755 ha, diện tích ruộng đã bừa ước đạt 17.567 ha. Thóc giống đã gieo ước tính đến cuối tháng 1 năm 2011 đạt 1.460,9 tấn, so cùng kỳ năm trước tăng 27,2% (+ 311,9 tấn). Diện tích lúa đã cấy ước đạt 4.044 ha, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,18 lần (+2.190 ha). Diện tích rau xanh ước đạt 345 ha, tăng 2,7%  (+9 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình khác: Tiết rét đậm, rét hại kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn: Diện tích ruộng bị hạn trong tháng ước đạt 780 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Cẩm Khê, Thanh Sơn. Các huyện Lâm Thao, Tân Sơn đã có 12 con Trâu, Bò chết rét.

Công tác tiêm phòng cho đàn gia cầm tiếp tục được triển khai và đẩy nhanh, trong tháng thành phố Việt Trì, huyện Thanh Sơn, huyện Tân Sơn đã tiêm phòng cho 36.469 con gia cầm và 20.236 con gia súc. Địa bàn huyện Thanh Sơn xuất hiện dịch lở mồm long móng đối với đàn gia súc (xã Địch Quả có 1 con Trâu, 3 con Bò và 5 con Lợn bị nhiễm dịch).


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)