Số liệu thống kê

Tháng 5

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

25/05/2010 09:09 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Trong tháng 5 tình hình sản xuất nông nghiệp đuợc tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển.


Về trồng trọt: Thời tiết đã có mưa nhiều hơn trên diện rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng phát triển.

Diện tích lúa cấy vụ chiêm xuân toàn tỉnh đạt 35.535 ha, so với cùng kỳ năm trước giảm 3,8% (-1.390 ha). Diện tích gieo cấy lúa giảm là do thời tiết khô hạn kéo dài, nhiều chân ruộng phải chuyển sang gieo trồng các loại cây rau màu khác, trong đó cây đậu tương được chỉ đạo lựa chọn, đến nay toàn tỉnh đã gieo trồng 1.595 ha tăng 4 lần (+1.196 ha) so cùng kỳ năm trước.

Diện tích lúa thu hoạch ước đạt 9.979 ha, năng suất bình quân toàn tỉnh ước đạt 51,30 tạ/ha; Diện tích ngô xuân thu hoạch ước đạt 471 ha, diện tích đỗ tương thu hoạch ước đạt 67 ha, diện tích đỗ đậu các loại thu hoạch ước đạt 40 ha.

Về chăn nuôi: Sơ bộ kết quả điều tra chăn nuôi 1/4/2010 trên địa bàn tỉnh so với cùng kỳ năm trước, tổng đàn bò có xu hướng giảm; tổng đàn trâu, tổng đàn lợn giữ ổn định; tổng đàn gia cầm có xu hướng tăng. Công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đang được thực hiện, đến nay toàn tỉnh đã tiêm phòng 38 ngàn con gia súc và trên 374 ngàn con gia cầm các loại.

Sản xuất lâm nghiệp đang tích cực được triển khai thực hiện, phấn đấu trồng rừng vụ xuân, chăm sóc rừng và khai thác gỗ, lâm sản với khả năng cao nhất cho phép.


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)