Số liệu thống kê

Tháng 5

Hoạt động vận tải

25/05/2010 00:54 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Trong tháng, hoạt động kinh doanh của đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ mức ổn định, phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển, đi lại của nhân dân.  Doanh thu vận tải ước đạt 107,7 tỷ đồng, tăng 7,1% so tháng trước; trong đó doanh thu vận tải đường bộ đạt 79,1 tỷ đồng, doanh thu vận tải đường sông đạt 28,6 tỷ đồng.


Sản lượng vận tải hàng hóa ước đạt 1.895 ngàn tấn, so với tháng trước tăng 2,7%, sản lượng luân chuyển hàng hoá đạt 79.782,8 ngàn tấn.km, tăng 2,3%; Sản lượng vận tải hành khách ước đạt 405,9 ngàn HK, tăng 0,4% và sản lượng luân chuyển hành khách đạt 45.834,6 ngàn HK.km, tăng 3,1% so tháng trước.


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)