Số liệu thống kê

Tháng 5

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

25/05/2010 00:57 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh trong tháng nhìn chung vẫn gặp khó khăn do tình hình chung. Tuy nhiên, các đơn vị đã tập trung khai thác thị trường truyền thống và phát triển thị trường mới, đồng thời áp dụng các biện pháp tổ chức sản xuất hợp lý để giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.


Kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2010 ước đạt 25,1 triệu USD, tăng 2,8% so tháng trước; trong đó, khu vực có vốn đầu t­ư n­ước ngoài ước đạt 23,5 triệu USD, chiếm 94% tổng giá trị xuất khẩu và tăng 3%. Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu chủ yếu trong tháng gồm: chè 220 tấn, trị giá 272 ngàn USD, giảm 54% về giá trị; sản phẩm bằng Plastic trị giá 6.437 ngàn USD, tăng 12,3%; hàng dệt may trị giá đạt 17.336 ngàn USD, tăng 4%; giày, dép các loại trị giá 580 ngàn USD, hàng thủ công mỹ nghệ trị giá 35 ngàn USD, sản phẩm bằng gỗ 30 ngàn USD, hàng hoá khác trị giá 379 ngàn USD.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước đạt 28,8 triệu USD, tăng 6% so tháng trước; trong đó, Kinh tế Nhà nước đạt 8,2 triệu USD, tăng 8,3%; Kinh tế Tư­ nhân đạt 3,2 triệu USD, giảm 2,2%; kinh tế có vốn đầu t­ư n­ước ngoài đạt 17,6 triệu USD, tăng 6,6%. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng gồm: Hoá chất trị giá 2,6 triệu USD, tăng 22,6%; phụ liệu hàng may mặc đạt 2,8 triệu USD, tăng 8,5%; chất dẻo nguyên liệu 1.983 tấn, trị giá 2,9 triệu USD; bông, xơ 2.550 tấn, trị giá 2,4 triệu USD; vải may mặc trị giá đạt 7,6 triệu USD và nhiều hàng hoá khác.

 


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)