Số liệu thống kê

Tháng 5

Sản xuất công nghiệp

25/05/2010 01:01 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Tháng 5, một số sản phẩm sản xuất mang tính thời vụ đã vào mùa sản xuất; một số đơn vị lớn đã hoạt động trở lại sau thời gian ngừng để sửa chữa, bảo dưỡng nên sản xuất đã ổn định trở lại. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định 1994) trên địa bàn tỉnh ước đạt 930,6 tỷ đồng tăng 17,7% so với tháng trước và tăng 10,9% so với tháng cùng kỳ.


Khu vực Nhà nước Trung ương, giá trị sản xuất ước thực hiện 298 tỷ đồng tăng 33,4% so với tháng trước và tăng 15,2% so với tháng cùng kỳ. Sản xuất tăng khá so với tháng trước là do một số đơn vị đã hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng để duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (Giấy Bãi Bằng). Bên cạnh đó, một số đơn vị đã ký được đơn hàng mới, một số đơn vị sản xuất đồ uống do thời tiết nắng nóng, lượng bia tiêu thụ khá nên sản xuất tăng; đơn vị sản xuất vải, sợi ký được đơn hàng mới.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến động giá đầu vào, một số đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng (sắt, thép,...) và đơn vị sản xuất phân bón do đã cuối vụ sản xuất của nông dân nên sản phẩm tồn kho ở mức cao, sản xuất giảm.

Khu vực kinh tế Nhà nước địa phương giá trị sản xuất ước thực hiện 26,2 tỷ đồng tăng 13,1% so với tháng trước và tăng 15,4% so với tháng cùng kỳ. Sản xuất khu vực này tăng so với tháng trước cũng như cùng kỳ chủ yếu do sản phẩm của đơn vị sản xuất đồ uống tiêu thụ tốt nên đơn vị tập trung tăng sản lượng của sản phẩm có chất lượng cao.

Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước giá trị sản xuất ước thực hiện 360,7 tỷ đồng tăng 13,5% so với tháng trước và tăng 10,1% so với tháng cùng kỳ. Trong tháng, nhiều đơn vị sản xuất sản phẩm theo mùa vụ trong khu vực như: chế biến chè, sản xuất đồ uống, sản xuất vật liệu xây dựng (phi kim loại) đã, đang vào vụ nên sản lượng sản xuất tăng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã hoạt động trở lại sau thời gian đóng máy để bảo dưỡng, sửa chữa (Công ty CMC), nên sản lượng tăng khá, đóng góp vào giá trị chung của khu vực.

Tuy nhiên, một số đơn vị sử dụng nhiều lao động trong ngành may mặc, do mức thu nhập thấp trong khi giá cả tăng cao nên đời sống người lao động gặp khó khăn.

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giá trị sản xuất ước thực hiện 245,3 tỷ đồng, tăng 8,5% so với tháng trước và tăng 6,9% so với tháng cùng kỳ. Trong tháng, phần lớn các đơn vị trong khu vực hoạt động ổn định, một số đơn vị sản xuất sản phẩm quần áo có qui mô trung bình do ký được đơn hàng mới nên tốc độ tăng khá hơn. Tuy nhiên, một số đơn vị trong ngành dệt do sản phẩm tiêu thụ chậm, lượng tồn kho cao nên sản xuất giảm. Riêng hai đơn vị chế biến chè (Công ty chè Phú Đa và Công ty chè Phú Bền) đã vào vụ sản xuất, sản lượng tăng gấp 4 lần so với tháng trước và tăng 21% so với tháng cùng kỳ.

Sản phẩm chủ yếu.

Qua thống kê thường xuyên của 16 loại sản phẩm chú yếu:

So với tháng trước, có 13/16 loại sản phẩm sản xuất tăng. Tăng khá như: Chè chế biến +38,1%; Bia các loại +40,2%; Quần áo may sẵn +17,8%; Giấy bìa các loại +135%; gạch lát +27,1%. Một số sản phẩm giảm như: Sợi toàn bộ (-5%); Giầy thể thao (-15%); phân NPK (-8,2%).

So với tháng cùng kỳ năm trước, có 8/16 loại sản phẩm sản xuất tăng, tăng khá như: Bia các loại +35,5%; Bột ngọt +38,9%; Sợi toàn bộ +30,4%; Giấy bìa các loại +18,4%; NaOH thương phẩm +42,6%; ắc quy các loại +50%. Một số  sản phẩm giảm như: Rượu các loại -1,5%; Vải thành phẩm -7,7%; Quần áo may sẵn -11%; Giày thể thao -29%; phân hoá học các loại -29%; phân NPK -34%.

Sau 5 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo giá cố định 1994 ước thực hiện 4.239,3 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2009 và đạt 38% kế hoạch năm. Trong đó, khu vực kinh tế NNTW ước thực hiện 1.366 tỷ đồng, tăng 28,2%, đạt 42,7% kế hoạch; khu vực kinh tế NNĐP ước thực hiện 130,2 tỷ đồng, tăng 27,6%, đạt 48% kế hoạch năm; khu vực ngoài Nhà nước thực hiện 1.569 tỷ đồng, tăng 21,2%, đạt 33,5% kế hoạch năm; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 1.173 tỷ đồng, tăng 23,1% và đạt 39,1% kế hoạch năm.


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)