Số liệu thống kê

Tháng 5

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

25/05/2010 00:58 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Sau tháng cao điểm phục vụ Lễ hội Đền Hùng, hoạt động của các cơ sở kinh doanh thương mại, khách sạn- nhà hàng, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ ổn định.


Các đơn vị lớn đang tập trung nguồn vốn để khai thác nguồn hàng, ký các hợp đồng tiêu thụ, phân phối hàng hoá, đẩy mạnh bán ra nhằm kinh doanh có lãi. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 805,78 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 79,59 tỷ đồng, giảm 6,5%; kinh tế cá thể đạt 415,66 tỷ, tăng 1,1%; kinh tế tư nhân đạt 310,49 tỷ đồng, tăng 1,7%. Chia theo ngành kinh tế và so tháng trước, thương nghiệp đạt 689,37 tỷ đồng, chiếm 86% tổng mức, giảm 0,3%; khách sạn nhà hàng 86,58 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng mức, tăng 6,8% và dịch vụ đạt 29,83 tỷ đồng, chiếm 3,8% tổng mức và tăng 3% so tháng trước.

Tính chung 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 3.267,4 tỷ đồng, tăng 22,2% so cùng kỳ. Trong đó, kinh tế cá thể là thành phần chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng mức bán lẻ (48,4%) đạt 1.580 tỷ đồng, tăng 29,8%; Kinh tế tư nhân đạt 1.291 tỷ đồng, chiếm 39,1% tổng mức và tăng 49,5%.

 


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)