Số liệu thống kê

3 tháng

Hoạt động thương mại, giá cả và tình hình kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng

24/03/2009 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Trước sự ảnh hưởng suy thoái kinh tế, cùng với sự biến động phức tạp của giá cả thị trường đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động thương mại trên địa bàn trong quí đầu của năm. Nhưng nhìn chung các đơn vị kinh doanh đã đảm bảo nguồn hàng, phụ vụ tốt cho mọi đối tượng, đồng thời từng bước làm tốt công tác xúc tiến thương mại do vậy kết quả kinh doanh các đơn vị được giữ vững.


Tình hình lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ

Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội quí I đạt 1.713,6 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 10,8% (chưa tính yếu tố trượt giá). Trong đó, kinh tế Nhà nước đạt 227,4 tỷ đồng; kinh tế Cá thể đạt 1.293,7 tỷ;  kinh tế Tư nhân đạt 190,1 tỷ đồng; kinh tế Tập thể đạt 2,34 tỷ đồng. Chia theo ngành kinh tế, thương nghiệp đạt  1.538,7 tỷ đồng, chiếm 90% tổng mức; khách sạn- nhà hàng đạt 137,7 tỷ đồng, chiếm 8% và dịch vụ đạt 37,19 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2% tổng mức.

Trong quí, hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, phục vụ tốt nhu cầu du lịch về cội nguồn trong chương trình “Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam năm 2009” và các lễ hội khác trên địa bàn tỉnh. Dự ước tổng doanh thu hoạt động khách sạn quí I đạt  11,5 tỷ đồng, với 50.874 lượt khách đến các khách sạn ăn, nghỉ với 53.904 ngày khách. Hoạt động nhà hàng đạt 111,8 tỷ đồng. Riêng tháng 3, tổng doanh thu hoạt động khách sạn của các doanh nghiệp ước đạt 3,9 tỷ đồng, tăng 5,4% so với tháng trước, có 17.120 lượt khách đến ăn nghỉ tại các khách sạn với 18.126 ngày khách. So với tháng trước lượt khách tăng 1,4%, ngày khách tăng 1,7%. Hoạt động nhà hàng  đạt 37,5 tỷ đồng, so tháng trước tăng 1%.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)