Số liệu thống kê

3 tháng

Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hoá

24/03/2009 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Quí I/2009 so với quí cùng kỳ năm trước hoạt động xuất khẩu giữ mức ổn định, hoạt động nhập khẩu có xu hướng giảm mạnh.


Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 64.045,9 ngàn USD, đạt 22,1 % kế hoạch năm và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Kinh tế Tập thể 30,1 ngàn USD, giảm 73,6%; kinh tế Tư nhân 9.496,5 ngàn USD, giảm 6,6%; khu vực kinh tế có Vốn đầu tư nước ngoài đạt 54.505,3 ngàn USD, tăng 5,6%. Một số mặt hàng chủ yếu có xuất khẩu trong quí như: Chè 590 tấn, sản phẩm bằng Plastic trị giá 10,6 triệu USD, hàng dệt may trị giá 50,1 triệu USD,...

Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 47.199,5 ngàn USD, bằng 16,6% kế hoạch năm và giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kinh tế Nhà nước 3.930,6 ngàn USD, giảm 6%; kinh tế Tư nhân 9.236,7 ngàn USD, giảm 49,4%; kinh tế có Vốn đầu tư nước ngoài 34.032,2 ngàn USD, tăng 11,3%. Một số mặt hàng chủ yếu nhâp khẩu trong quí gồm: hoá chất 8,5 triệu USD; tơ, sợi dệt 1.866 tấn; sắt thép 4.347 tấn; Vải may mặc trị giá 11 triệu USD; phụ liệu may mặc trị giá 7,2 triệu USD và máy móc thiết bị, hàng hoá khác trị giá 6,7 triệu USD.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)