Số liệu thống kê

12 tháng

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá năm 2008

23/12/2008 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuThoPortal - Nhìn chung, kim ngạch nhập khẩu năm qua của hầu hết các mặt hàng phục vụ sản xuất tiêu dùng đều tăng so năm trước, chủ yếu do giá nhập khẩu tăng.


Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá năm 2008 ước đạt 267.885,7 ngàn USD, tăng 21,4% so với năm trước, đạt 127,6% hoạch năm, trong đó, khu vực kinh tế Nhà nước đạt 318,4 ngàn USD; kinh tế Tập thể ước đạt 304,6 ngàn USD; kinh tế Tư nhân ước đạt 47.434 ngàn USD; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 219.828,7 ngàn USD. So năm trước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 31,1%, kinh tế tư nhân giảm 6,9%.

Kim ngạch xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng chủ yếu năm 2008 đều tăng so năm trước như: Chè 5.635 tấn, tăng 8,8%; sản phẩm bằng plastic 45,1 triệu USD, tăng 15,1%; hàng dệt may 183,1 triệu USD, tăng 81,7%; sản phẩm bằng gỗ 426 ngàn USD, tăng 33,8%;... Tuy nhiên, khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu  hàng hoá trong thời gian tới, do đó cần đẩy mạnh khai thác, mở rộng thị trường nhằm kích thích sản xuất phát triển, đặc biệt chú trọng đến một số thị trường chưa đạt kim ngạch lớn nhưng có tốc độ tăng cao; đồng thời  nâng cao chất lượng hàng hoá để tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá năm 2008 ước đạt 274.554,6 ngàn USD, so với cùng kỳ tăng 1,4% và đạt 115,4% so với kế hoạch năm, Trong đó, khu vực kinh tế Nhà nước đạt 16.675,2 ngàn USD, kinh tế Tập thể đạt 141,6 ngàn USD, giảm 9,2%; kinh tế Tư nhân đạt 65.327,6 ngàn USD, giảm 12,7%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 192.410,2 ngàn USD, tăng 32,8% so với năm 2007.

Nhìn chung, kim ngạch nhập khẩu năm qua của hầu hết các mặt hàng phục vụ sản xuất tiêu dùng đều tăng so năm trước, chủ yếu do giá nhập khẩu tăng. Một số mặt hàng có giá trị nhập khẩu tăng cao so năm trước như: Hoá chất 28 triệu USD, tăng 160,4%; tơ, sợi dệt 10,9 ngàn tấn, tăng 201,5%; vải may mặc 64,7 triệu USD, tăng 58,7%...

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)