Số liệu thống kê

12 tháng

Hoạt động vận tải năm 2008

23/12/2008 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuThoPortal - Năm 2008, hoạt động sản xuất kinh doanh ngành vận tải, kho bãi trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu biến động phức tạp.


Mặt khác thời tiết mưa lũ ảnh hưởng, song hiện nay các đơn vị tập trung sản xuất kinh doanh để gấp rut hoàn thành kế hoạch năm 2008 và chuẩn bị kế hoạch cho năm 2009.

Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp năm 2008 ước đạt 861,337 triệu đồng tăng 14,6% so với cùng kỳ. Trong đó, vận tải đường bộ ước đạt 613,879 triệu đồng tăng 18% so cùng kỳ; vận tải đường sông ước đạt 247,458 triệu đồng tăng 6,7% so cùng kỳ.

Sản lượng vận tải hàng hoá ước thực hiện 14,9 triệu tấn, bằng 670,3 triệu tấn.km. Trong đó, vận tải đường bộ đạt 10,7 triệu tấn vận chuyển và 241,8 triệu tấn.km luân chuyển; Vận tải đường sông ước đạt 4,2 triệu tấn bằng 428,5 triệu tấn.km.

Sản lượng vận tải hành khách ước đạt 4,2 triệu HK bằng 306,7 triệu HK.km luân chuyển.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)