Số liệu thống kê

12 tháng

Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển và hoạt động xây lắp năm 2008

23/12/2008 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuThoPortal - Năm 2008, Khối lượng thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 5.414.816 triệu đồng.


1. Vốn đầu tư phát triển

Khối lượng thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 5.414.816 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn nhà nước 1.642.439 triệu đồng, nguồn vốn của các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước  1.727.320 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 767.202 triệu đồng, vốn Bộ, ngành 609.545 triệu đồng. 

Một số công trình nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý có giá trị khối lượng thực hiện đầu tư lớn như: Công trình cải tạo nâng cấp đường vùng chậm lũ đoạn từ thị trấn Thanh Sơn đi Bến Ngọc (huyện Thanh Sơn) hơn 65 tỷ đồng; công trình cụm kè ngã 3 sông Việt Trì 29 tỷ đồng; Tu bổ nâng cấp đê Tả, Hữu sông Bứa kết hợp đường giao thông 15 tỷ đồng; các công trình thuộc khu Di tích lịch sử Đền Hùng 51 tỷ đồng; công trình xây dựng trường Đại học Hùng Vương 40 tỷ đồng; công trình lưới điện hạ áp 54 xã 65 tỷ đồng; công trình cầu Hạ Hoà 60 tỷ đồng;…

Các công trình nguồn vốn Trung ương, Bộ ngành quản lý: Dự án cải tạo nâng cấp QL2 đoạn Đền Hùng - Đoan Hùng thuộc đi qua địa phận tỉnh Phú Thọ 110 tỷ đồng; đầu tư XDCB và mua sắm mới TSCĐ của tập đoàn BC-VT (địa bàn Phú Thọ) 51 tỷ đồng; công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao đầu tư cải tạo máy móc hấp thụ axít và lò đốt dầu sang đốt than 40 tỷ đồng; công trình xây dựng nhà máy xi măng Sông Thao huyện Thanh Ba (đang xây dựng nhà xưởng và dây chuyền sản xuất) 180 tỷ đồng…

Một số công trình thuộc nguồn vốn ngoài nhà nước cũng có khối lượng vốn thực hiện đạt khá như: Dự án mở rộng nhà máy xi măng Hữu Nghị giai đoạn II (KCN Thuỵ Vân) 155 tỷ đồng; công trình xây dựng nhà máy bia rượu Hồng Hà - Hà Nội 16 tỷ đồng; dự án mở rộng xưởng của công ty Cổ phần Việt Vương 6 tỷ đồng;...

2. Hoạt động xây lắp

Toàn tỉnh có khoảng 400 doanh nghiệp xây lắp đang hoạt động, tổng giá trị xây lắp cả năm ước đạt 2.165,3 tỷ đồng tăng 8,3% so với năm 2007 (chưa tính đến yếu tố trượt giá).

 Doanh nghiệp Nhà nước, ước thực hiện 506,9 tỷ đồng tăng 13,51% so với năm trước. Nguyên nhân tăng chủ yếu do yếu tốt trượt giá. Tuy gặp nhiều khó khăn do giá cả nguyên vật liệu tăng cao, việc tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng khó khăn trong thời gian dài nhưng các đơn vị đã cố gắng tập trung mọi nguồn lực thi công nhằm đảm bảo công trình đúng tiến độ, tạo được việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước, ước thực hiện 1.218,3 tỷ đồng, tăng 5,7% so với so với năm 2007 và chiếm 56,2 % tổng số. Các doanh nghiệp có giá trị sản xuất lớn trong khu vực này chủ yếu là doanh nghiệp Nhà nước sau khi cổ phần hoá đã ổn định và đẩy mạnh hoạt động. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp ngoài nhà nước hầu hết là các doanh nghiệp vừa và nhỏ với phương thức giảm chi phí quản lý, sửa dụng tiết kiệm hợp lý tài sản hiện có, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật, năng động, thường thi công xây dựng các công trình có thời gian ngắn và có giá trị nhỏ, vốn quay vòng nhanh mang lại hiệu quả. Nhìn chung đây là khối doanh nghiệp hoạt đông năng động ngày càng có vai trò quan trọng trong lĩnh vực xây lắp, tạo điều kiện việc làm cho người lao động, góp phần đáng kể vào kết quả chung của ngành xây dựng.

Các loại hình khác, ước thực hiện 440 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2007, chiếm 20,3% tổng số. Với số lượng lớn và ngày càng tăng của cơ sở xây lắp cá thể nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng của người dân góp phần vào sự tăng trưởng chung và tạo việc làm, ổn định thu nhập cho nhiều người lao động trong tỉnh.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)