Số liệu thống kê

12 tháng

Tình hình sản xuất công nghiệp năm 2008

23/12/2008 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuThoPortal - Năm 2008, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định) năm 2008 ước thực hiện 9.182,7 tỷ đồng tăng 12,3% so với năm trước và đạt 97,3% kế hoạch năm, bao gồm khu vực kinh tế Nhà nước TW tăng 2,7%; khu vực kinh tế Nhà nước địa phương tăng 1,3%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng 21,4%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 14,9%.


Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, sản xuất công nghiệp tỉnh Phú Thọ năm 2008 gặp nhiều khó khăn, nhất là những tháng cuối năm, đây là nguyên nhân chính làm cho nền kinh tế của tỉnh không đạt kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định) năm 2008 ước thực hiện 9.182,7 tỷ đồng tăng 12,3% so với năm trước và đạt 97,3% kế hoạch năm, bao gồm khu vực kinh tế Nhà nước TW tăng 2,7%; khu vực kinh tế Nhà nước địa phương tăng 1,3%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng 21,4%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 14,9%. Cụ thể:

 Khu vực kinh tế Nhà nước TW, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định) ước thực hiện 2.951 tỷ đồng, chiếm 32,1% tổng chung, tăng 2,7% so với năm trước và đạt 95,5% kế hoạch năm. Nguyên nhân sản xuất khu vực này có tốc độ tăng sụt giảm mạnh trong những tháng cuối năm và có mức tăng thấp nhất của các thành phần kinh tế trong khu vực là do một số doanh nhiệp lớn trong ngành sản xuất giấy, sản xuất phân bón gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, lượng tồn kho ở mức cao do đó sản xuất phải chững lại các máy móc hoạt động không hết công suất thiết kế. Mặt khác do giá bán vẫn ở mức cao, người sản xuất đầu tư ít và có nhiều sản phẩm cùng loại cạnh tranh trên thị trường do đó lượng tồn kho ở mức rất cao. Không chỉ riêng các ngành sản xuất giấy, sản xuất phân bón (đóng góp lớn cho nền kinh tế của tỉnh) bị giảm sút, bên cạnh đó các đơn vị trong ngành sản xuất hoá chất, ngành Dệt và sản xuất đồ uống cũng bị giảm theo, do đó nhiều đơn vị đã phải thực hiện giảm sản lượng sản xuất nên đời sống công nhân gặp rất nhiều khó khăn.

 Khu vực kinh tế nhà nước địa phương, ước thực hiện 268 tỷ đồng tăng 1,3% so với năm trước. Trong năm, các doanh nghiệp trong khu vực sản xuất ổn định tăng trưởng thấp so với cùng kỳ.

Các đơn vị trong khu vực tuy gặp nhiều khó khăn do sản phẩm sản xuất chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, do phải cạnh tranh với các mặt hàng cùng loại hoặc việc mở rộng thị trường tiêu thị thì việc đầu tư tốn kém, nhưng các đơn vị trong ngành sản xuất đồ uống đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, sản xuất sản phẩm chất lượng cao, do vậy giữ được mức ổn định; doanh nghiệp trong ngành sản xuất và phân phối nước đã đầu tư mở rộng mạng lưới tiêu thụ sang các địa bàn lân cận để tăng cường cung cấp nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân nên sản xuất có tăng nhưng cũng còn ở mức thấp.

 Khu vực kinh tế ngoài nhà nước, ước thực hiện 3.318 tỷ đồng tăng 21,4% so với năm trước và đạt 99,3% kế hoạch năm. Năm 2008, các doanh nghiệp sản xuất ổn định và có mức tăng trưởng khá trong khu vực chủ yếu là các doanh nghiệp Nhà nước sau khi cổ phần hoá. Trong khu Công nghiệp, riêng doanh nghiệp sản xuất xi măng có tốc độ tăng khá, còn các đơn vị khác sản xuất ổn định và gặp khó khăn về vốn, chưa mở rộng được sản xuất.

Khu vực cá thể giá trị sản xuất ước thực hiện 608 tỷ đồng tăng 9,1% so với năm 2007. Nhìn chung sản xuất của các cơ sở cá thể vẫn mang tính chất tự phát kể cả các làng nghề đã được cấp giấy chứng nhận, chưa có tổ chức đầu ra cho sản phẩm do đó sản xuất tăng trưởng chậm.

 Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, ước thực hiện 2.645,4 tỷ đồng tăng 14,9% so năm trước, đây là khu vực có kết quả sản xuất ổn định và mức tăng trưởng cao hơn mức tăng bình quân của tỉnh.

Trong năm, một số đơn vị trong ngành thực phẩm (mỳ), Chè, Dệt, đặc biệt là ngành may mặc do đầu tư mở rộng sản xuất nên sản lượng tăng khá. Tuy nhiên một số đơn vị do vi phạm về xử lý chất thải môi trường, phải đóng cửa để xử lý nên sản phẩm sản xuất giảm.

Sản xuất sản phẩm chủ yếu

Có 8/16 loại sản phẩm chủ yếu tăng so với năm 2007, tăng khá như: Sản phẩm chè chế biến tăng 10,8%; Rượu các loại 27,7%; Vải thành phẩm tăng 10,2%; Quần áo may sẵn tăng 88,7%; giấy bìa tăng 7,6%; Xút tăng 6,5%; Gạch lát tăng 7,7%.

Một số sản phẩm giảm như: Bia các loại giảm 17,9%; Bột ngọt giảm 7,2%; Phân Supe lân giảm 29,4%; Phân NPK giảm 7%; Xi măng giảm 6,4%.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)