Số liệu thống kê

3 tháng

Tín dụng, ngân hàng

10/09/2008 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Tình hình tín dụng, ngân hàng trong quí I - 2008.


Trong quý I- 2008, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã triển khai kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chế độ của ngành đến các tổ chức tài chính tín dụng trên địa bàn; Kho bạc Nhà nước, làm tốt công tác điều hoà tiền mặt và an toàn kho quỹ.

Hoạt động thu chi tiền mặt: Lượng tiền mặt thu vào qua ngân hàng ước thực hiện 4126 tỷ đồng, tăng 43% so cùng kỳ. Lượng chi tiền mặt trong quý ước thực hiện 4567 tỷ đồng, tăng 47%. Bội chi tiền mặt là 441 tỷ đồng, ở mức 10,6%.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)