Số liệu thống kê

3 tháng

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

10/09/2008 00:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá (theo lãnh thổ).


Tháng 3/2008, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 19.728,3 ngàn USD, tăng 3,5% so với tháng trước. Trong tháng dự kiến hàng dệt may xuất khẩu đạt mức tăng khá và chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu, ước đạt 13.772,7 ngàn USD, tăng 1,4% so với tháng trước; chè xuất khẩu 173 tấn, trị giá 207,6 ngàn USD, giảm 78,1%; sản phẩm bằng plastic trị giá 3.661 ngàn USD, tăng 23,9%; giày dép các loại trị giá 360 ngàn USD; hàng thủ công mỹ nghệ trị giá 61 ngàn USD; sản phẩm bằng gỗ trị giá 50 ngàn USD và hàng hoá khác trị giá 1.616 ngàn USD.

Dự ước quí I/2008, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt 58.634,2 ngàn USD, đạt 27,9% so với kế hoạch năm và tăng 91,8% so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó kinh tế Nhà nước đạt 177.7 ngàn USD, tăng16,2%; kinh tế Tập thể 120 ngàn USD, giảm 21,3%; kinh tế Tư nhân 9744,2 ngàn USD, tăng 8,2%; vực kinh tế có Vốn đầu tư nước ngoài đạt 48.592,3 ngàn USD, tăng 128,7% so với cùng kỳ.

Nhập khẩu hàng hoá tháng 3/2008 ước thực hiện 17.341,2 ngàn USD, tăng 7,1% so với tháng trước. Trong đó: Kinh tế Nhà nước ước đạt 1.601 ngàn USD giảm 3,8% ; kinh tế tập thể đạt 25 ngàn USD; kinh tế Tư nhân ước đạt 5.565,2 ngàn USD, giảm 1,9%; kinh tế có Vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 10.150 ngàn USD, tăng 14,5% so với tháng trước. Trong tháng dự ước những mặt hàng được nhập khẩu chủ yếu như: vải may mặc trị giá 1.825 ngàn USD; 895 tấn bông xơ trị giá 1.267 ngàn USD; 820 tấn xơ, sợi dệt trị giá 1.178 ngàn USD; phụ liệu hàng may mặc trị giá 5.493,4 ngàn USD; chất dẻo nguyên liệu 1.120 tấn trị giá 2.559,7 ngàn USD; sắt thép 2.030 tấn trị giá 1.453 ngàn USD; kim loại thường khác 116 tấn trị giá 43,5 ngàn USD; máy móc, thiết bị phụ tùng khác trị giá 1.556,3 ngàn USD và hàng hoá khác trị giá 670,1 ngàn USD.

Nhập khẩu hàng hoá quí I/2008 ước thực hiện 54.707 ngàn USD, đạt 22,9% so với kế hoạch năm và tăng 72,9% so với cùng kỳ năm 2007 Trong đó kinh tế Nhà nước 5.036 ngàn USD, tăng 267,7,9%; kinh tế Tập thể 49 ngàn USD; kinh tế Tư nhân 18.559,4 ngàn USD, tăng 122,1%; kinh tế có Vốn đầu tư nước ngoài 31.062,6 ngàn USD, tăng 41,8% so với cùng kỳ.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)